Všechna politická uskupení a strany přes své kluby mají dát návrhy řešení. Zúžil se i časový prostor pro využití evropských jakýchkoliv dalších dotací – z evropských fondů je přislíbeno 70 milionů korun na rekonstrukci lázeňského parku, dalších 20-30 milionů na kolonádu může přijít z Regionálního operačního fondu Jessica a dalších regionálně adresovaných zdrojů.

Podmínkou čerpání prostředků z fondů je však v první řadě vlastnictví lázeňského areálu městem, které na sebe tuto nevratnou pomoc váže – a časový rámec pro podání obsáhle koncipované žádosti vymezený již listopadem 2011.

Z výše uvedených čísel je patrné, že převyšují nabídku majitelů, resp. reálnou cenu, kterou stanovily znalecké posudky, které si město nechalo vypracovat svým odhadcem. Je mnoho názorů, ale město musí postupovat s rozvahou řádného hospodáře a s jasným výhledem do budoucnosti.
Jak vyplývá z kontextu nabídky majitelů lázní, odkoupením lázeňského areálu by se město definitivně zbavilo hrozby nutnosti vrácení neoprávněně čerpaných finančních prostředků v souhrnné výši 62 milionů korun a až 100% penále k němu přináležejícího. Ty město obdrželo z titulu lázeňského místa, který však již patnáct let drží neoprávněně.

Rozhodování ztíží i vyhlášené chráněné území Březinka, které zasahuje do lázeňských pozemků přinejmenším ochranným pásem. Přitom ještě nebyly jasně stanoveny pravidla tohoto chráněného území a jak dopadnou odvolání majitelů, jejichž pozemky jsou touto ochranou zasaženy. Proto vyzval majitele pozemků, aby postupovali koordinovaně ve spolupráci s městem.

Jak je vidět, bude to ještě dlouhá a trnitá cesta, která doufejme povede k obnově lázeňství v Náchodě. Od otevření nového prameníku zde proudí stovky občanů denně a to ne jenom z Náchoda, ale z celé republiky, včetně polských občanů. Domnívám se, že by bylo velice nezodpovědné, aby se lázně znovu neotevřeli. Je zde i plno lidí a někteří dokonce byli ve vedení města, kteří mají na tom lví podíl že takto lázně v Bělovsi dopadly.
Není snad jediný Náchoďák, který by si nepřál otevření lázní. V případě kdyby snad nedošlo na radnici k dohodě, tak by bylo možná dobré, udělat referendum ohledně lázní. Je třeba aby občané udělali trochu tlak na své zastupitelé, které volili a pracovali ve prospěch občanů a ne pro sebe a své kamarády.

V diskusi okolo lázeňských témat, skoro zaniklo sdělení pana starosty na další změny v Náchodě. Např. 15. září bude definitivně zprovozněna jednosměrná cesta u Rubeny a po 15. října by měla být konečně otočena Volovnice. ŘSD zadal projekty úprav kruhových křižovatek včetně nové u Kauflandu a je v běhu jednání s Českými drahami o úpravě nádraží včetně autobusového nádraží.

Je vidět, že nové vedení města nabralo dech, nezaleklo se problémů a chce je řešit. Pokud to takto půjde dál, máme se co těšit v Náchodě na změny k lepšímu. Proto přeji panu starostovi Birkemu mnoho úspěchu v jeho nelehké práci, aby se nenechal nikým odradit a pokračoval nadále ve prospěch občanů Náchoda jako doposud. (Miro Rousek)