„Uvědomujeme si, že někteří občané mají snahu sociální dávky zneužívat, proto je tato oblast bedlivě sledována,“ uvedla Olga Landová, zástupce vedoucího Odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu v Náchodě. Dodala, že ke zneužívání doplatku na bydlení formou navyšování záloh na energie v žádném případě nedochází.

Žadatel o dávku totiž musí při podání žádosti předložit rozpis záloh na energie na určité období a v následujícím měsíci musí doložit doklad o zaplacení zálohy, aby mu byla dávka znovu vyplacena. „Pokud neprokáže, že zálohu za energie uhradil, je mu dávka odejmuta,“ uvádí Landová.

Olga Landová přiznává, že v případě, když si žadatel o dávku zvýší zálohu na energie a doloží nový rozpis záloh, může mu být dávka navýšena. Vždy se ale prý zkoumají důvody pro toto navýšení.
„Pokud není navýšení zálohy odůvodněné, dávka se nenavýší,“ vysvětluje Landová.
Při pravidelném vyúčtování energií musí žadatel o doplatek na bydlení toto vyúčtování předložit a případný přeplatek nebo nedoplatek je mu zahrnut do výpočtu dávky.

„Nemůže se proto stát, že by přeplatek na energiích vytvořil neoprávněný prospěch. Přeplatek na zálohách energií je žadatelům o doplatek na bydlení odečten z dávky, která pak je vyplacena v nižší částce, případně není vyplacena vůbec,“ uvádí Landová s tím, že v případě velkého přeplatku na energiích může být dávka odejmuta až na několik měsíců.