Mezi zastupiteli se rozvinula zajímavá debata, převážně směřující k podpoře vybudování obchvatu severní variantou. Jen dva zastupitelé s tímto tématem měli problém. Pan Kudrnáč a pan Ježek, kteří se nakonec při hlasování zdrželi.

Pan Kudrnáč je známý tím, že se soustavně různými námitkami snaží znemožnit výstavbu obchvatu a bohužel se mu to již několik let někdy s pomocí Sboru dobrovolných občanů daří. Když nemá jiné argumenty, tak alespoň tím že namítá podjatost starosty a pracovníků městského úřadu.

Vzpomněl jsem si na starosty z prvé poloviny dvacátého století, pana Bartoně a pana Čížka. Přesunout celý tok Metuje z dříve meandrujícího toku po podmáčených a zaplavovaných lukách do dnešního koryta pod úpatí kopců, to byl velice prospěšný čin, který umožnil další rozvoj Náchoda a jeho průmyslu a zabránil povodním. Dnes by se jim takovýto čin těžko prosazoval. Jistě by se našli mloci, žabky, květiny a další důvody, proč stavbu zakázat. Ten nechutný pohled přes střechy domů na Vyhlídku a Dobrošov.

Ano, je to o zodpovědnosti zastupitelů a starosty o blaho obyvatel a rozvoj města Náchoda. Obchvat Náchoda považuji v dnešní době za stejně klíčový pro blaho občanů a rozvoj města jako tenkrát přeložení toku řeky Metuje.

Podjatost? Ne, zájem o rozvoj

A podjatost starosty a úředníků? To není podjatost, to je zájem o rozvoj města a plnění si svých povinností. To by pan Kudrnáč chtěl takového starostu, který nic neprosazuje a snaží se dělat co nejméně? I takové v minulosti město Náchod mělo. Podjatost a snaha dělat svoji práci co nejlépe je veliký rozdíl.

Za podjatého považuji spíš pana zastupitele Kudrnáče, který používá všechny možné i nemožné argumenty k znemožnění výstavby obchvatu. Že tím poškozuje zdraví tisícům občanů žijících v blízkosti průtahu Náchodem, že tím blokuje možné výkupy pozemků a řešení náhrad u občanů, kterých se výstavba dotkne, je mu lhostejné. Farizejsky se schovává za tvrzení, že obchvat podporuje, ale jinudy. Třeba přes Staré Město? Nebo tunelem od Vysokova za 30 miliard? Jsou i jiné fantastické návrhy, které však neřeší problémy komplexně a relativně levně, těch jsem již u piva slyšel. Za celých dvacet let nikdo na nic lepšího, než severní varianta obchvatu, nepřišel.

Neházet klacky pod nohy

Dost o obchvatu. Vraťme se zpět k zastupitelstvu a tématu zodpovědnosti. Na jednání vystoupil z pléna občan a zeptal se: „Co bude dál s Kudrnáčovými horami"? Všeobecný smích prozradil, že všichni vědí, o co jde. O zbořeniště Tepny na Plhově, které skutečně připomínají hory a v zimě budou lákat k sáňkování. A znovu se dostáváme ke Sboru dobrovolných občanů, kteří jako obvykle dali námitku do územního řízení s cílem znemožnit výstavbu supermarketu na soukromém pozemku v blízkosti ulice Na Příkopech. Tuto snahu již projevili návrhem referenda, ve kterém však následně nedosáhli potřebného počtu hlasů.

Již babička říkala, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Argumenty, jako krásný pohled na zámek nebo multifunkční využití plochy se dobře říká, pokud pozemek není můj.

Ať to tedy město koupí? Jo, to by se rozhazovalo z cizího.

Město mělo páky, a také je využilo k tomu, aby majitel zboural život ohrožující budovy zchátralé Tepny. Stavbu však majiteli pozemku nařídit nemůže. Plocha i s navrženou výstavbou splňuje podmínky smíšené zástavby. Parkoviště, navržené byty v objektu stavby firmy Protivítr, v plánu je poschoďové parkoviště, velkoprodejny i zeleň. Jsou zde i komunikace a autodílna. Nejde vše najednou. Územní plány se dělají na desetiletí. Nebo pan Kudrnáč a Sbor dobrovolných občanů pozemek nebo jeho část chtějí koupit a zastavět jej dle svých plánů? Ne, to jistě ne. A v tom vidím zodpovědnost občanů a zastupitelů. Neházet klacky pod nohy těm kdo chtějí pro město něco udělat, ale pomoci v rámci reálných možností ve snaze stále naše město zlepšovat.

František Rázl