S použitím protichemických přetlakových obleků hasiči nejprve tekutinu prozkoumali a následně balíček otevřeli. Naštěstí se nejednalo o zvláště nebezpečnou látku, proto porušený obal desinfekčního prostředku zajistili a vrátili se zpět na základnu.