Jednotka vyjížděla celkem ke 167 událostem. z toho ve 37 případech se jednalo o dopravní nehodu, jedna z nich byla letecká. Pětatřicetkrát spěchali hasiči k požárům, z toho pět poplachů bylo planých.

Ve 20 případech odstraňovali spadlé stromy, sedmnáctkrát zachraňovali člověka s pomocí AED (resuscitace) a rovněž sedmnáctkrát transportovali pacienta do sanity. V 16 případech hasiči otevírali uzavřené prostory a desetkrát řešili nebezpečné látky, odstraňovali hmyz i jinak pomáhali.