Nejprve letěl k Adršpachu, kde v těžko přístupném terénu potřeboval rychlou pomoc pacient s alergickou reakcí.

O pár minut později odlétal ke stolové hoře Ostaš, kde spadl horolezec. Toho záchranáři v podvěsu transportovali k sanitnímu vozu.   (aš)