„Na základě odůvodnění rozhodnutí krajského úřadu je nutno projektovou dokumentaci upravit dle stanoviska ministerstva zdravotnictví, týkající se hlukové studie. Toto stanovisko, jako přezkum stanoviska Krajské hygienické stanice, si vyžádal krajský úřad," uvedla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. Rovněž se musí doplnit aktuální stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců inženýrských sítí. Stavební úřad městského úřadu nyní proto územní řízení přeruší. „Odhadujeme, že by celá věc mohla být po doplnění všech náležitostí projednána a územní rozhodnutí vydáno do konce letošního roku," uvedl starosta Jan Birke.