Znalecký posudek na provozovnu je hotov a odhadní cena se pohybuje okolo deseti milionů korun. Majitel sběrny požaduje od města pozemek, který bu mu měl být bezúplatně převeden na základě usnesení zastupitelstva města z 25. listopadu 1999.


Jak nám řekl právní zástupce vlastníků sběrných surovin Petr Šťovíček, rodina Jirouškových podniká na nynějším místě řadu let, zaměstnává 15 lidí a chce provoz ve stejném rozsahu zachovat. Na jednom z minulých zasedání zastupitelstva zaznělo z úst Jiřího Víta, pořizovatele územního plánu města, že trasa obchvatu byla do tohoto plánu zakreslena již v 70. letech.


„Podle územního plánu měly být provozy vymístěny,“ uvedl Vít. Někteří zastupitelé se domnívají, že o trase obchvatu v územním plánu musel nynější vlastník sběrny vědět. To však popírá právní zástupce Jirouškových. „O uvedení obchvatu České Skalice v územním plánu pan Jiroušek v době nákupu areálu nevěděl. Vycházel jako každý z údajů v katastru a z místní prohlídky. Není také pravda, že by požadoval určitou vysokou částku jako náhradu za vyvlastnění,“ tvrdí právník Šťovíček.


V současné době se má jeho kancelář písemně vyjádřit ke znaleckému posudku. Pokud dojde k dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic, dokončení stavby už nic nebrání. „Smírné řešené nyní záleží pouze na jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic,“ prohlásil právní zástupce majitelů sběrných surovin Petr Šťovíček.