VYBRAT REGION
Zavřít mapu

On-line rozhovor se starostou Náchoda Janem Birke

Pokládejte otázky do on-line rozhovoru. Respondent na ně bude odpovídat v pondělí 6. října od 13.00 do 14.00 hodin.

On-line rozhovor se starostou Náchoda Janem Birke

Starosta Jan Birke při on-line rozhovoru se čtenáři Náchodského deníku.

Tento rozhovor byl ukončen dne 6.10.2014
DOTAZ: Dobrý den. Na začátku svého volebního období jste slavnostně předával městské policii dva skůtry. Nikdy jsem je v provozu neviděl. Co se s nimi stalo?
ODPOVĚĎ:Skútry používají strážníci městské policie především v letním období, občas na jízdy po příměstských částech. Skúrt jezdí vždy pouze jeden, dva najednou není možné při jízdě vidět.
DOTAZ: Pane starosto, proč byl z internetových stránek města odstraněn text koaliční smlouvy? Nebo jen neumím na internetu hledat?
ODPOVĚĎ:Smlouva o koaliční spolupráci je přílohou smlouvy o vytvoření koalice, která byla uzavřena mezi čtyřmi subjekty vzešlými z voleb do Městského zastupitelstva v Náchodě ve dnech 15. a 16. října 2010. Smlouvou o vytvoření koalice vznikla většinová koalice v rámci Městského zastupitelstva v Náchodě. Smlouva o koaliční spolupráci je konkretizací témat a prezentací programové shody všech subjektů vzniklé koalice a řeší zásadní otázky vedoucí k soudržnosti ustavené koalice v průběhu let 2010-2014. Její veřejnou, veřejnosti určenou částí bylo Společné programové prohlášení Čtyřkoalice, které je stále dostupné na webu města na tomto odkazu, kde si jej můžete stáhnout ve formátu PDF: http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/zpravodajsky-servis/aktuality/aktualita.asp?id=713

Respektovaným zvykem je, že nejsou zveřejňovány texty koaličních smluv, ale jejich programová prohlášení, jenž z těchto smluv vycházejí. Tato zvyklost byla v Náchodě plně dodržena s respektem k maximální otevřenosti a informovanosti směrem k občanům.
DOTAZ: Pane starosto, proč se v letošním roce již třikrat upravovalo nařízení města, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu? Logická změna je, podle mého názoru pouze nařízení města č.2/2014.
ODPOVĚĎ:Děkuji za dotaz. Uvedené nařízení reaguje na aktuální změny ve městě. Jednou z nich je zbudování nového placeného parkoviště za budovou radnice. Bylo třeba jej zařadit do placených parkovišť z důvodu umístění parkovacího automatu. Podobně je tomu i i v případě parkoviště u budovy soudu - i zde bylo zapotřebí lokalitu zařadit do placených parkovišť, neboť i tam je nově umístěn parkovací automat. Do nařízení nelze uvést jako placený úsek teprve chystané parkoviště, proto dokument reaguje na změny aktuálně. A důvodem třetí změny byl nesoulad označení dopravních značek, na což jste nás upozornil, a za to Vám děkuji.
DOTAZ: Pane starosto, proč jste nyní nekoupili menší část Tepny, když byla ta možnost?
ODPOVĚĎ:Město má díky dříve námi provedeným úsporným opatřením dostatek peněz na investice a mělo by je i na nákup tohoto pozemku bez toho, aniž by se muselo zadlužit. Do dnešního dne však nikdo neřekl, co by na tom pozemku mělo být. Připadlo nám proto nemoudré rozhodnout o tak zásadní věci, jakou je majetkoprávní úkon za zhruba deset milionů korun, abychom k němu zavázali nové zastupitele. Takový záměr by tedy mělo schválit až nové zastupitelstvo.
DOTAZ: Pane starosto, jak to bude dál s obchvatem města?
ODPOVĚĎ:Územní řízení na trasu obchvatu by mělo být v brzké době obnoveno. Vznesené námitky budou pouze doplněny, nebude se tedy konat už další veřejné slyšení a mělo by se postupovat dále v rámci územního řízení. Radnice v této oblasti dělá, co může, nyní je to však na posuzování státní správy.

Myslím si, že není možné, aby se trasa řešila další dlouhé roky. Už nyní se příprava obchvatu táhne sedmnáct let. A obyvatelé Náchoda trápí více než dvacet tisíc aut projíždějících denně. Některá odvolání proti trase obchvatu přitom považuji za nesmyslná a činí je i lidé, kteří se na druhé straně ohání tím, že hájí zájmy města.

Chtěl bych připomenout, že závažnosti problému dopravy jsme si vědomi a nepodceňujeme to. V rámci zmírnění dopravních komplikací jsme se spolu s dopravními inženýry, s policií, s Ředitelstvím silnic a dálnic v posledních čtyřech letech pokoušeli navrhnout a prosadit takové úpravy, které by dopravě alespoň trochu ulevily a učinily ji bezpečnější v rámci stávajících možností. Mám na mysli například výstavbu kruhového objezdu u nákupní zóny v Bělovsi, díky které tam mají chodci bezpečnější přechod. Dále třeba otočení směrů v ulici Volovnice, které pomohlo zmírnit kolony na Pražské třídě. Také další úpravy realizované na Červenokostelecké ulici, na křižovatce u Itálie či nyní směrem k hranicím na hlavním tahu nebo na výjezdu z Náchoda ve směru na Českou Skalici jsou součástí těchto opatření. Pokud budeme dál na radnici, máme připraveny další úpravy, a to kruhových objezdů u Slávie a u Čedoku a rekonstrukci Pražské ulice. Přijde-li nové vedení města, bude na něm, aby toto dotáhlo do zdárného konce.
DOTAZ: Pane starosto, odvádíte kus pořádné práce. Děkujeme.
ODPOVĚĎ:Opravdu moc děkuji. Vážím si této podpory.
DOTAZ: Dobrý den, povídá se, že chcete být ministrem dopravy. Co potom starostování v Náchodě?
ODPOVĚĎ:Děkuji za tuto otázku. Odpovídám právě na toto v posledních dnech některým kolegům na úřadě i obyvatelům, kteří se mě jen tak na akcích ptají. Mám v tom naštěstí zcela jasno a chci, aby v tom měli jasno všichni Náchoďáci ještě předtím, než půjdou v pátek k volbám. Být ministrem je sice lákavá myšlenka, ale taková nabídka nyní není na stole. Pro mě je tedy v tuto chvíli absolutní prioritou obhájení pozice starosty v Náchodě. Je tady opravdu mnoho rozdělané práce a nápadů, které se nám podařilo dát dokupy s kolegou místostarostou Tomášem Šubertem, a to bych rád dotáhl do konce.

Ostatně s tím jsem také do voleb „vyrazil“ - kandiduji proto, že jsem tady doma, mám tu rodinu a za sebou za poslední čtyři roky na radnici snad i kus pořádně odvedené práce pro město, za kterou se, myslím, nemusíme s kolegy stydět. Práce se nebojím a díky tomu, že na ni nejsem sám, se i daří mnoha věcem na svět. Práce v týmu, ve městě, kde máte hned na očích sebemenší kritiku, to je to, co mi vlévá krev do žil. Kdo mě zná, ví, že by mi to víc než jen chybělo.
DOTAZ: Pane starosto, stíháte opravdu práci starosty a poslance najednou? Děkuji a pěkný den, MT
ODPOVĚĎ:Kdybych nestíhal, nedělal bych obě funkce. Je pravdou, že jsou dny, kdy je to organizačně velmi náročné vše skloubit, ale daří se mi to. Je to i díky týmu lidí, které mám okolo. Musím také dodat, že v Náchodě jsem v poslední době více, než dříve. I když jsem zastával pozici pouze starosty, stejně jsem musel velmi často, i několikrát týdně, jezdit do Prahy - na ministerstva, na úřady, na státní organizace, třeba abych tam za město řešil získávání dotací pro Náchod, vyjednával o úpravách silnic, nádraží a podobně. Nyní jsem v Praze v týdny, kdy zasedá poslanecká sněmovna, a zvládám zde při tom nutná jednání za město. Je to vše časově náročné, musel jsem více omezit volný čas, ale snad jsem za ty čtyři roky ukázal, že jsem dostatečně pracovitý a nehledím na čas, ani na vynaložené úsilí, ale na výsledek.
DOTAZ: Kdy se začnu stavět nové kruhové objezdy u Slávie a u Čedoku?
ODPOVĚĎ:Jejich opravy plánuje Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s městem v příštím roce. Bude to pro Náchod velmi náročné, ale budeme to muset vydržet. Letos už k jejich opravám nedojde, neboť nyní probíhají opravy na výjezdu z Náchoda směrem na Hradec, dále směrem k hranicím s Polskem, ve městě se také opravují dva mosty, navíc v Červeném Kostelci mají uzavírku hlavního tahu, proto by další stavba a uzavírky v Náchodě dopravu zcela ochromily.
DOTAZ: Pane starosto, chci vám jenom poděkovat za nové nádraží. Držím vám palce.
ODPOVĚĎ:Děkuji moc za podporu. Moc si toho vážím. Nádraží bylo největší investicí města posledních let a myslím si, že se nám povedlo. Už nebylo únosné, aby stovky cestujících denně dál čekaly na tom dřívějším nádraží. V jednadvacátém století už se na to vážně nedalo dívat. V souvislosti s novým nádražím bych velmi rád vyzdvihl především i práci pana místostarosty Tomáše Šuberta, v jehož kanceláři se nápad na realizaci nového autobusového nádraží zrodil, a který řadu technických věcí řešil.
DOTAZ: Pane starosto, jak se Vám pracuje v týmu na radnici?
ODPOVĚĎ:S kolegou místostarostou Tomášem Šubertem se z nás stala sehraná dvojka a můžeme se na sebe spolehnout. Pan místostarosta je znalý stavebních a technických věcí, dokáže na projekty opravdu pečlivě dohlédnout. Já zase umím vyjednávat a shánět pro město finance. Takto spolu v týmu jsme řešili například přípravu rekonstrukcí kruhových objezdů, autobusové nádraží a řadu dalších investic. Připravili jsme také projekt na obnovu zámeckého kopce, který bude čekat na nové vedení radnice, ať už tam bude sedět kdokoliv.
DOTAZ: Pane starosto, prosím Vás, po hezkém autobusovém nádraží, kdy se dočkáme vlakového nádraží?
ODPOVĚĎ:To není ani tak otázka na mě, jaké spíše na Správu železniční a dopravní cesty. Té nyní nádraží bude patřit/patří. Nádraží vlastnily České dráhy (ČD) a ty měly zahájit rekonstrukci spolu s tím, jak jsme začali stavět autobusové nádraží. Tak to bylo dlouho připravováno a plánováno. ČD ale náhle veškeré investice zastavily, přestože jsme měli téměř před zahájením stavby, protože začaly převádět majetek na Správu železniční a dopravní cesty (SŽDC). Vyvinuli jsme opravdu velké úsilí a stálo nás to s panem místostarostou Šubertem nemálo cest, nervů, času, aby se nám za té situace vůbec podařilo zahájit výstavbu autobusového nádraží, které na nádražní budovu navazuje.

Dnes je stavba vlakového nádraží na druhém místě priorit v rámci investic do vlakových nádraží v České republice a až majetek SŽDC převezme, zůstane tomu tak a máme příslib, že by mělo co nejdříve dojít právě na projekt obnovy vlakového nádraží v Náchodě tak, jak byl připraven. Kdyby šlo vše hladce, mohlo by se s opravou nádraží začít už za rok.
DOTAZ: Pane starosto, děkujeme za to, co pro Náchod děláte. Za ty čtyři roky se město opravdu mění k lepšímu. Snad tomu tak bude i nadále.
ODPOVĚĎ:Moc děkuji. Vážím si Vaši pochvaly, ocenění Vás obyvatel je tou nejlepší odměnou. Abychom snad mohli v započaté práci pokračovat, je důležité nepodceňovat volby, skutečně k nim v pátek a v sobotu přijít a volit nejen lídry, ale celé kandidátky. Jedině tak váš hlas patřičně ovlivní další chod města.
DOTAZ: Pane starosto, nyní už bezdomovci nejsou vidět na Karlově náměstí tak jako třeba v létě. Co ale radnice udělala, aby se problémy s nimi a obtěžování obyvatel neopakovalo?
ODPOVĚĎ:Musím říci, že problémy, které jsme s bezdomovci měli, mě nadzvedávaly ze židle, neboť ti lidé opravdu obtěžovali ostatní, kteří chodí do práce, matky s dětmi a další občany. My to víme, ale nedalo se s tím příliš dělat, neboť městská policie má omezené pravomoci. Když tam přijela, utekli před ní a bylo to jako hon na kočku a na myš. Nebo když někdo z těch asi deseti lidí, kteří se na obtěžování slušných obyvatel podíleli, dostal pokutu, tak ji jednoduše neměl z čeho zaplatit a nic si na něm vzít nešlo, takže se slušným lidem vysmíval do tváře. V létě jsme se i díky aktivitě krajského policejního ředitele pana Martina Červíčka nakonec dohodli se státní policí, která má více pravomocí než městská a zintenzívnila kontroly. To hodně pomohlo, protože státní police může výtržníky třeba i zadržet.

Jeden z důležitých kroků, které nyní ještě podnikáme, je rozšíření městského kamerového systému. Nově budou kamery také u nového autobusového nádraží a přilehlého parku. Chceme zabránit tomu, aby tuto největší investici města v posledních letech, která slouží tisícům cestujících, někdo ničil, nebo aby zde docházelo k nějakým problémům s vandaly, s bezdomovci, s narušováním veřejného pořádku. Další nový kamerový bod bude zřejmě v budoucnu na cyklostezce v Bělovsi u hraničního přechodu. Tam totiž dochází k různé trestné činnosti a policie nám to právě proto doporučuje zde.

Městský kamerový systém také do listopadu propojíme s Obvodním oddělením Policie ČR v Náchodě. Jak městští strážníci, tak státní policisté tedy v jeden okamžik uvidí, co se ve městě děje. Nebude tedy nutné státní policii později k případům volat, ale vyrazí okamžitě sama. Kromě předcházení trestným činům bude možno díky tomuto řešení také efektivněji a okamžitě zakročit proti výtržnostem. Mluvím například o problémech právě s bezdomovci, kteří obtěžovali obyvatele u Karlova náměstí i jinde, ale také s vandaly, kteří ničili lavičky či prameník Idy.
DOTAZ: Pane Birke, není referendum k Tepně zbytečné, když nebude s komunálními volbami? Nemohlo se opravdu konat s komunálními volbami?
ODPOVĚĎ:Vím, že názory na to jsou různé. Tím, že většina zastupitelů s referendem nakonec souhlasila, respektovala přání více než 1600 obyvatel města. I zástupci přípravného výboru dříve uváděli, že sice by bylo jeho konání lepší v termínu komunálních voleb, ovšem sdělovali také, že referendum se podle nich v případě vyhlášení může konat samostatně či spolu s jinými volbami. Pokud se nyní někdo bojí, že lidé k referendu nepřijdou, tak to asi není tak vážné téma. Pokud je to vážné téma, tak se obyvatelé dostaví a vyjádří se. Jinak to na mě dělá doje, že někteří lidé jen chtěli využít referendum s komunálními volbami záměrně.

Odmítám kritiku některých obyvatel či zástupců přípravného výboru, zastupitelé ani radní nic nepromarnili, ani nehráli nekorektní hru. Dle zákonných lhůt a administrativních náležitostí, které s sebou tak složitý proces jako je referendum nese, to prostě nešlo jen tak stihnout. Bylo na to málo času a ne všichni radní a zastupitelé se mohli rychle sejít, aby o svolání zastupitelstva kvůli referendu okamžitě rozhodli.

Co se týče znění otázek referenda, na ně můžeme mít každý svůj názor, ale zástupci přípravného výboru obě dvě v tom znění předložili obyvatelům Náchoda a ti pak svými podpisy pod peticí dali najevo, že chtějí obě v tomto znění. Zastupitelé tak jen respektovali tuto vůli.

Referendum bude jen jednodenní, což by mělo přinést zhruba poloviční úspory nákladů na rozdíl od návrhu, aby se referendum konalo spolu s termínem komunálních voleb. To by stálo více než čtyři sta tisíc korun a bylo by to velmi organizačně složité. Náklady na komunální volby hradí stát, ale referendum bude hradit město ze svého rozpočtu. V případě jeho dvoudenního trvání by jednak bylo zapotřebí více členů komisí, jejichž běžní členové přitom budou u komunálních voleb, a zadruhé by se právě dvoudenním trváním vše prodražilo.
DOTAZ: Dobrý den. Čím je tak významná dvojnice anglické královny, že je přijata na radnici v Náchodě. Stejné pocty se dostalo mladému instalatérovi z Londýna, který se v pochybné soutěži stal "Mužem světa". Není to poněkud bulvární styl prezentace lidí na radnici?
ODPOVĚĎ:Děkuji za Váš dotaz. Obecně platí, že jsem za čtyři roky přijmul na radnici celou řadu lidí, sportovců, hasičů, záchranářů, státníků a mohl bych pokračovat dlouhým seznamem. Nikdy jsem nedělal žádné rozdíly a všem jsem se s úctou věnoval. V tomto konkrétním případě, který zmiňujete, se domnívám, že není žádný důvod takovéto přijetí odmítnout, právě naopak. V souvislosti s akcemi jako je Muž roku, se město Náchod vždy stane centrem veškerého dění a všechna média o Náchodě píší. Je to do jisté míry prezentace Náchoda v rámci celé republiky a musím říci, že se vždy jedná o prezentaci ve všech ohledech pozitivní.
DOTAZ: Vážený pane starosto, děkuji za energii se kterou řešíte problémy občanů i mimo úřední hodiny. Vážím si Vaší podpory a pomoci při opravě naší cesty v odlehlé části města. Jen tak dál!!
ODPOVĚĎ:Děkuji za Vaši podporu! Jen si dovolím dodat, že být starostou rozhodně nemá stanovené "úřední hodiny", jsem rád, že se věcem daří na svět v kteroukoli denní i noční hodinu.
DOTAZ: Dobrý den, pane starosto. Jako fanouška cyklistiky mne potěšil nedávný závod Bohemia Tour v Náchodě. Máte od pořadatelů nějaké informace, že by mohl být příští rok znovu u nás? Také se má jet etapový závod Hradec Králové - Wroclaw a Náchod je myslím docela po trase. Může i tento závod do Náchoda zavítat? Poslední otázkou bych zůstal u sportovní problematiky, ale směřuje na sportovní areál Na Hamrech. Plánuje se nějaká rekonstrukce (hlavní stadion či třeba hřiště na národní házenou)? Předem děkuji za odpovědi a mnoho zdaru v další práci.
ODPOVĚĎ:Dobrý den, v současné době jednáme s organizátory, aby se závod uskutečnil v Náchodě i příští rok. Navíc se připravuje jakási obnova "Závodu míru", kdy součástí by měla být etapa vedoucí přes Náchod. Rád bych cyklistiku do Náchoda vrátil na trvalo, tuším, že tu neměla své čestné místo 25 let, což je podle mě škoda. Co se týká areálu na Hamrech, v tuto chvíli předáváme žádost do Bruselu v rámci programu Evropské město sportu a tento projekt je jako hlavní s výší investice cca 65 mil. Kč (tartanová dráha, in-linem tribuny, zázemí, umělý trávník, atd.). Areál bude sloužit i jako zázemí pro profesionální a dobrovolné hasiče. Zda se nám dotaci podaří získat budeme vědět v roce 2015, projektově je vše připraveno včetně stavebního povolení, můžeme tedy začít. Pokud dotaci nezískáme, jsem připraven na základě rezerv, které máme v rozpočtu (cca 100 mil. Kč), rozložit tuto investici do 2-3 let a financovat z vlastních zdrojů.
DOTAZ: Pane starosto, chtěla bych Vám také poděkovat a zároveň poblahopřát, že se Vám daří Náchod měnit k lepšímu. Začíná to být hezké místo k bydlení. Chtěla bych se zeptat, co obnáší revitalizace zámeckého kopce. Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ:Děkuji za dotaz a za podporu, moc si toho vážím. Co se týká zámeckého kopce, pokusím se alespoň ve zkratce. Obnovit by se měla lipová alej kolem schodiště, vedoucího od náměstí. Uvažuje se i o obnově alejí podél obou hlavních cest na zámek. Máme v úmyslu vysázet opět i šeříkové keře, kterými byl kopec proslulý. Podél cestiček by měly vyrůst nové lavičky a další mobiliář. Nové by mělo být veřejné osvětlení a přístup z Karlova náměstí (výtah).

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT