Již po šestadvacáté v řadě a celkově po dvaatřicáté se z celkového prvenství radovala Sokol Starkoč, která nasbírala 5477 bodů, druhá skončila Jiskra Adršpach (3156) a na třetím místě byla TJ Sokol Žďárky (3101 bodů).

Než však došlo na vyhodnocování těchto nejlepších jednot, vítězů rajonových skupin i ocenění obětavých pracovníků, vzal si úvodní slovo předseda Komise vesnické tělovýchovy (KVT) Josef Míl. Ten ve svém krátkém příspěvku znovu upozornil na fakt každoročního úbytku soutěžících i účastnících se Tělovýchovných jednot. V letošním roce se přihlásilo do soutěží 28 jednot, ročník pak dokončilo 26 jednot. V porovnání s minulým rokem ubylo i počet přihlášených družstev. Zatímco v loňském roce se vesnických klání zúčastnilo celkem 118 družstev, letos to bylo o devět méně. Oproti předešlému roku však letos stoupl počet soutěžících, z loňských 2396 sportovců na letošních 2442. I přesto Josef Míl upozornil na klesající zájem o vesnické soutěžení. „Věřím, že se nám podaří tento trend zastavit, zároveň vás vyzývám o větší účast v kolektivních sportech,“ obrátil se na přítomné zástupce jednot předseda KVT Náchod.

I přes tyto trochu negativní zprávy patří soutěžení vesnických sportovců v rámci celé České republiky k naprostému unikátu. Náchodský region se může právem pyšnit, neboť v roce 1967 vznikl právě zde a přestože měl v republice mnohé následovníky, nikde jinde se netěší takovému masovému zájmu, jako na Náchodsku.

Tomuto tématu je věnována i výstava fotografií s názvem Vývoj vesnického sportovce, kterou mohou zájemci zhlédnout do konce roku v předsálí novoměstské Sokolovny. Výstava zachycuje úspěšné sportovce, jejich první sportovní krůčky začínaly právě na vesnici.