Ale podmínky zdejší sokolovny, v níž od roku 1993 trénuje, neodpovídají parametrům oficiálního hřiště pro florbal a je to stále větší problém. Rozměr tělocvičny je 29 krát 14 metrů, kdežto hřiště pro florbal má mít 40 krát 20 metrů.


Bohužel i druhá větší jaroměřská hala SOU má rozměry odpovídající všem možným sportům, bohužel ne florbalu. O to více sleduje stále se zvětšující florbalová základna jaroměřských hráčů dění okolo možné výstavby nové sportovní haly na pozemku vedle atletického stadionu. Bude hala nebo nebude? nelezne v ní florbal své nové útočiště nebo se bude muset o prostor prát s ostatními sporty?


Současná situace kolem možnosti výstavby nové sportovní haly je natolik komplikovaná, že jedinou jistotou florbalového oddílu TJ Sokol Jaroměř je pokračování nastoleného trendu, tedy odehrání všech mistrovských utkání mimo působiště klubu. V několika posledních letech byla domácím hřištěm hala TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou a v současné době je v jednání přesun do nové haly ve Rtyni v Podkrkonoší.


S podmínkami, ve kterých místní klub působí nepřímo souvisí i druhý nepříjemný fakt. Tím je poměrně vysoká fluktuace mladých hráčů ve věku 18 až 19 roků. tato skutečnost je svázána s dlouhodobým zdrojem jaroměřských florbalistů, kterým bylo a stále je gymnázium. Mnoho hráčů po maturitě odchází na vysoké školy a bohužel není možné je udržet v místním klubu. také ti, kteří mají namířeno do nejvyšších florbalových pater, raději odejdou do klubů nabízejích odpovídající herní podmínky a umožní jim další florbalový růst.


Posledním problémem, se kterým se jaroměřský klub setkává pravidelně každou sezónu, je nedostatek trenérů a dobrovolníků věnujícím se mládeži. tento problém se pokaždé prozatím podařilo vyřešit vyškolením nových trenérů, kteří absolvovali potřebné kurzy a zvládli licenční testy. není však tajemstvím, že mládeži se věnují z velké míry právě hráči – středoškoláci, kteří odcházejí na vysoké školy, a koloběh se stále opakuje.
Více informací o florbalovém dění v TJ Sokol Jaroměř naleznete na webových stránkách: http://sokol–jaromer.wz.cz