O rok později nechává starosta Josefova postavit první dřevěný hangár pro stavitele letadel Igo Etricha, který zde provádí zkušební lety svých letadel a na podzim zahajuje vyhlídkové lety pro veřejnost.


Konaly se každé odpoledne, cena letenky byla 50 korun. Dokonce až v pražských Nových listech bylo zmíněno, že „Josefov má první v Čechách zcela opravdovou vzdušnou dopravu osob“.


Od roku 1926 v Josefově působila pobočka Masarykovy letecké ligy, jež zahájila v roce 1933 výcvik pilotů „plachtových Ietadel“ na vojenském cvičišti. Za 2. světové války sloužilo josefovské letiště účelům německé Luftwaffe.


Pouhý měsíc po ukončení války se v místním hostinci „U Šrámků“ konala ustavující schůze josefovské pobočky Českého národního aeroklubu, jež odstartovala poválečnou obnovu josefovského zájmového létání.


Padesátá léta znamenala obrodu letecké techniky a zázemí letiště i rozšíření členské základny. Ta byla téměř zdvojnásobena příchodem členů z Aeroklubu Hradec Králové, který po různých peripetiích musel opustit v roce 1961 královéhradecké vojenské letiště.


V letech 1961 -1989 bylo sportovní létání pod záštitou Svazarmu. Ačkoli investoval do této branné činnosti mnoho prostředků, bohužel neumožňoval volný rozvoj létání kvůli ideologii.


Josefovské letiště ale tehdy získalo dostatečné zázemí ve formě tří hangárů, dílen, garáží a zázemí pro své členy, asfaltových ploch pojížděcích a pro parkování letadel, vzletové a přistávací dráhy, bazénu a ostatních zařízení. Většinu z toho si členové aeroklubu stavěli svépomocí.


Po roce 1989 musel na několik let Aeroklub Jaroměř již jako občanské sdružení čelit mnoha restitučním nárokům na pozemky, na kterých vznikla v roce 1984 přistávací a vzletová plocha.


Prohra jen jediného restitučního sporu by měla za následek porušení plochy a tudíž konec létání v Josefově. Pro aeroklub skončila tato etapa vítězně.
V současnosti má Aeroklub Jaroměř přes jednu stovku členů.


Jejich iniciativa a obětavost spolu kvalitním technickým zázemím umožňují od roku 1992 pořádat každoročně alespoň jednu leteckou soutěž v bezmotorovém nebo motorovém létání.


Výjimkou není ani letošní rok, kdy bude jaroměřské letiště ve dnech 5.- 8. července patřit Mistrovství republiky v letecké rally.