Kromě výběru licenčních poplatků od příštího soutěžního období 2012-2013, si zástupci jednotlivých okresních oddílů odhlasovali i poskytnutí částky z prostředků Okresního volejbalového svazu (OVS) na zajištění chodu okresního pracoviště ČSTV, které zajišťuje organizaci a průběh okresních volejbalových soutěží. Tyto dva důležité body se tak staly hlavními v páteční konferenci OVS Náchod.

V jejím úvodu si vzal slovo předseda OVS Náchod Martin Houštěk, jenž zdůraznil, že letošních okresních soutěží se účastní 42 týmů, což je o dva více, než tomu bylo v ročníku předchozím. „Málokterý okres je na tom podobně,“ dodal hrdě předseda. Ten ale opět nezapomněl zmínit úbytek mužských složek ve sportu nad vysokou sítí, i možnou cestu z tohoto začarovaného kruhu. Jedná se o projekt Barevného volejbalu vycházejícího z přehazované a určeného těm nejmenším adeptům tohoto sportu. Předseda OVS vzpomněl zároveň úspěšné tažení mládežnických celků náchodské Rubeny i Červeného Kostelce první ligou juniorek, vyzdvihl i počínání druholigových mužů Hronova a zmínil rovněž trojnásobné okresní zastoupení ve druhé lize žen.

Z klidných vod se ale rázem přesunul do těch kalných, kde jsou hlavním problémem finance. „Je bezpodmínečně nutné začít vybírat licenční poplatky kvůli předpokládaným změnám ve způsobu financování českého sportu,“ apeloval na přítomné zástupce oddílů Houštěk. Předseda OVS jim ale zároveň slíbil, že se prostředky odvedené prostřednictvím licenčních poplatků vrátí ze sta procent zpět do okresu Náchod a 30% z těchto odvedených financí bude vráceno oddílům po ukončení soutěžního ročníku.

Již tradičním bodem konference bývá odměnění jubilantů, a ani letošek nebyl výjimkou. Letos si pro pozornost od OVS přišli Stanislav Horák, Hana Kopecká, Jaroslav Šolín, Jiří Frýba a v zastoupení také Miloš Hencel.

V závěrečné diskusi místopředseda OVS Náchod Martin Burdych zmínil Mimořádnou valnou hromadu Českého volejbalového svazu. Nové stanovy Českého volejbalového svazu byly kvůli legislativním nedostatkům napadeny a tudíž je nutno do 60 dní svolat novou valnou hromadu. Ta by měla již opravené nové stanovy schvalovat. I kvůli tomu je na 14. března svolána mimořádná Valná hromada Krajského volejbalového svazu, kde by měla Náchodsko zastupovat pětice: Martin Houštěk, Jiří Kmoníček, Hana Kopecká, Jan Plichta a Martin Burdych.

Host konference, předseda Krajského volejbalového svazu Václav Nidrle, ve své řeči zdůraznil výhodnou možnost registrace mládeže na webovém portálu VIS a vyzdvihl i povedený projekt Barevného volejbalu. „Byl jsem se podívat na jednom turnaji v Kostelci nad Orlicí a neumíte si představit, jak mě zaplesalo srdce, když jsem tam viděl na tři stovky zapálených dětí,“ netajil radost Nidrle.

O závěrečnou tečku konference se postaral předseda OVS Náchod, který přítomným zástupcům poděkoval za účast a popřál jim hodně zdaru v osobním i sportovním životě.