Stávající Fotoklub MKS Jaroměř byl založen v roce 1949 při tehdejších Závodech Antonína Zápotockého. Začínal ve skromných podmínkách, ale díky podpoře vedení závodu a ZV ROH a v neposlední řadě i obětavostí svých členů se jeho členská základna i inventář rychle rozrůstaly.
Při vytvoření ZK MÍR Jaroměř přešel pod jeho řízení. Počet členů stoupal až ke 30 a k dispozici byly i čtyři plně vybavené fotokomory. Počet členů v průběhu let kolísal a v poslední době se ustálil na 11 aktivních členech a několika sympatizantech. V roce 1989 byly zlikvidovány fotokomory a jejich vybavení předáno jaroměřským školám, se kterými fotoklub se střídavými úspěchy spolupracoval.


Členové klubu se pravidelně zúčastňují různých soutěží - v minulosti i mezinárodních.


Na nich největších úspěchů dosahoval Luděk Klíž a Ing. Josef Podvalský, který v posledních letech klub vede. Pravidelnou činnost podporuje i účast v klubových soutěžích tak zvaných mapových okruzích. V současné době se klub zúčastňuje Mapového okruhu Český ráj, který má celostátní působnost. Pro zajímavost současně probíhá již 48. ročník a náš klub je v něm od 10. ročníku. Třikrát také již byl jeho pořadatelem, protože zde se pořadatelství střídá. Tento mapový okruh patří k nejstarším činným v republice – starší je jen mapový okruh Vysočina, kde letos probíhá jubilejní 50. ročník.


Náš klub tento mapový okruh v poslední době již třikrát vyhrál v soutěži klubů (účastní se v průměru 14 fotoklubů) a dvakrát vyhráli naši členové i soutěž jednotlivců a to Pavel Tomek a Luděk Klíž, který se pravidelně objevoval v první desítce. S ohledem na to, že se hodnotí zrhuba 280 fotografií, to lze považovat za velký úspěch. Ale i ostatní členové dávají o sobě vědět. Vedle toho byl klub a jmenovitě jeho vedoucí zakladatelem i dalšího Ratibořického mapového okruhu, kde rovněž dosahuje velmi pěkných výsledků.


V roce 1999 oslavil klub 50 let od svého založení. Při té příležitosti byl právě naposledy pořadatelem Mapového okruhu Český ráj a nejlepší fotografie představil v Městském muzeu. Rovněž vystavil fotografie současných i bývalých členů například pana Laurina – dlouholetého vedoucího klubu, dále pánů Nedvěda, Kracíka, Fialy, Šustila, Nováka, Metznera a dalších. Současně několika bývalým úspěšným žijícím i již nežijícím členům udělil čestná uznání. Vedoucí fotoklubu Ing. Josef Podvalský pak od městského zastupitelstva obdržel pamětní medaili města Jaroměře.


I v současné době členové fotoklubu chystají nové fotografie pro soutěže, pravidelně se scházejí, seznamují se s novinkami a prakticky všichni již přešli k digitální fotografii.


Pro město Jaroměř připravili pro letošní rok kalendář, pro kostel sv. Mikuláše fotografie do vývěsky a dvě nové pohlednice, chystají podklady pro kalendář na příští rok a připravují i některé další akce, které by měly propagovat Jaroměř.


Zajímavostí letošní výstavy bylo představení tří rodinných dvojic – otec a syn Bečákovi a Klížovi a otec a dcera Podvalských. Výstavy se dohromady zúčastnilo svými pracemi 10 členů fotoklubu.


Adam Bečák představil záběry ze svých cest po Evropě. Jeho otec Zdeněk Bečák vystavil snímky krajiny, Jaroměře a Josefova i jako panorama. Luděk Klíž tentokráte vystavil své krajiny – škoda že nezařadil i svoje pěkná zátiší. Jeho syn Radek Klíž kráčí v jeho šlépějích a představil rovněž krajiny. U Miroslava Málka převažují také krajiny, i když zařadil i zátiší, noční fotografie Jaroměře a fotografickou techniku. Široký záběr prakticky všemi základními kategoriemi fotografií ukázal ve svém výběru Vladimír Oliva – od krajiny přes makro, sport i portrét. Třetí rodinnou dvojici představovala Jana Podvalská se svými fotografiemi krajiny a sportu – konkrétně cyklistiky. Její otec Josef Podvalský rozdělil svůj příspěvek do čtyřech oblastí. Návštěvníci tak mohli zhlédnout jaroměřskou vodárnu i kostel sv. Mikuláše v různých denních i ročních obdobích, podívali se na detaily květů a krajinu. Jan Pospíšil představil také krajinu i v infra provedení a svého psa. Jako poslední se představil Otto Salač. Jeho fotografie jsou dokonale počítačově zpracovány a je při nich využito značných možností speciálních programů. Mohli jsme se tak seznámit s nezvyklými fotografiemi Jaroměře a detailů vnitřku kostela sv. Mikuláše.


Výstava fotoklubu vzbudila značný zájem návštěvníků její vernisáže i dalších zájemců o fotografii.


V příštím roce bude Fotoklub MKS Jaroměř slavit 60. výročí svého založení a při této příležitosti by chtěli členové fotoklubu představit i fotografie svých předchůdců v klubu z bohatého archivu.

(Josef Podvalský)