Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Náchod za rok 2010 se uskuteční v pátek 18. března 2011 v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.

ČSTV již rozeslalo jednotlivým tělovýchovným jednotám, sportovním klubům, svazům a dalším organizacím pokyny, jak nominovat své zástupce. Do kategorie Jednotlivci mohou být nominováni sportovci, kteří se umístili na 1. – 3. místě v oficiálních přeborech jednotlivců ČR s účastí nejméně šesti závodníků na startovní listině, nebo účast na ME, MS, OH, Univerziádě a Světovém poháru.

V kategorii kolektivů jsou posuzovány výsledky kolektivu, umístění na 1. – 3. místě na mistrovstvích a přeborech ČR (dlouhodobé soutěže) a účast na ME, MS. Dále budou do vyhodnocení zařazena družstva, která postoupí do vyšší soutěže ČR.

Trenéři budou vyhodnoceni na základě výsledků svých svěřenců na mistrovstvích, přeborech ČR, ME, MS v roce 2010.

V kategorii Mimořádný výkon jsou posuzovány mimořádné výkony jednotlivců i kolektivů.

Návrhy s přesnými daty bude mít ČSTV nejpozději 14. ledna, po tomto datu bude kompletní nominace zveřejněna v Náchodském deníku.