V případě finálové části Extraligy o titul, kde se střetávají nejlepší celky jižní a severní části kraje, došlo k jejímu anulování, protože odehraná byla pouze dvě kola. Letošní ročník tudíž nebude mít mistra kraje a pořadí bylo uzavřeno ve stavu po základní části.

Výjimečnou úpravou prošel postupový a sestupový řád soutěže a to v tom, že postupy a sestupy jsou ve všech ligách dobrovolné. V důsledku to znamená, že dotčené týmy mají právo postup/sestup odmítnout bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí.

Pokud nenastanou další komplikace, znemožňující standardní průběh soutěží, bude nový ligový ročník rozehrán standardně na začátku září.   (VOn)