„Nádherné počasí a až dojemná atmosféra s nadšenými diváky,“ rozplývala se Helena Rezková, starostka župy Podkrkonošské-Jiráskovy, do níž Sokol Nový Hrádek spadá.

Oblastní slet v Novém Hrádku zahájil dvě hodiny po sobotním poledni slavnostním průvodem krojovaných praporečníků i dětí a nástupem všech cvičenců na plochu. Poté už mohli diváci sledovat devět sletových vystoupení, v nichž se představily všechny věkové kategorie cvičenců. „Tím, že to byl oblastní slet, tak tu byli převážně cvičenci ze župy Podkrkonošské-Jiráskovy, ale vím, že dorazili také ze župy Orlické,“ říká Rezková.

Podle ní se oblastní slet v Novém Hrádku povedl po všech směrech. „Bylo to hezké i tím, že tam mají nově opravenou sokolovnu i vyasfaltovaný prostor před ní. Pamatuji si, že před šesti lety jsme na stejném místě cvičili v bahně,“ dodává Rezková.

Podle ní je spolupráce Sokola a obce v Novém Hrádku ukázkou toho, jak by to mělo fungovat.