Po Náchodsku, Broumovsku a Novoměstsku je to Dobrušsko, kam spadá kromě Dobrušky také Opočno. „V projektu máme dnes už 400 dětí, které pravidelně každý týden navštěvují cvičení zaměřená na všeobecnou pohybovou gramotnost,“ říká spokojeně Petr Vítek, předseda Okresního fotbalového svazu Náchod a zároveň předseda spolku Bavíme se sportem.

Od ledna chce spolek rozšířit portfolio své činnosti na děti od dvou let věku. „Půjde o provozování dětských skupin, což je hlídání dětí od 2 let a chceme mít tuto činnost zaměřenou na zdravý pohyb venku a samozřejmě i trochu sportování,“ vysvětluje novou myšlenku Petr Vítek. V Náchodě se tento nový projekt nazývá „Sporťáček“, v Novém Městě nad Metují je to „Krteček.“

Podle předsedy spolku půjde o skupiny maximálně dvanácti dětí, jimž se budou věnovat vždy dvě učitelky. „Díky tomu, že to bude jen dvanáct dětí, tak bude veškerá činnost s nimi zaměřená na individuální přístup k dětem, protože si myslíme, že šest dětí na učitelku je optimální počet,“ je přesvědčen Vítek.

Podle něj se budou ve skupinách děti věnovat i věcem, které běžně patří k výchově ve školkách, takže kromě pohybových aktivit to bude rozvoj motoriky i například výchova k sociálnímu cítění.

Projekt bude spuštěn od prvních lednových dní roku 2018. „V současné době finišujeme s úpravou prostorů, v nichž budou obě skupiny působit. Provoz bude celoročně každý všední den od půl sedmé ranní do půl páté,“ upřesňuje Vítek. A je jedno, zda dítě bude docházet denně, nebo jen dopoledne, případně podle potřeb rodiče, vždy to bude na individuální domluvě.

„V Náchodě to už máme z 75% naplněné a díky tomu, že je to alternativa k mateřské škole, tak o to rodiče zájem mají,“ dodává předseda spolku, který zároveň odmítá názory na možnou nekompetentnost učitelek. „Splňujeme veškeré požadavky na hygienické předpisy, jsme zaregistrovaní pod ministerstvem, takže jsme hlídaní, abychom splňovali všechny požadavky od výchovy dítěte v tomto věku, až po jídelníček. Všechny učitelky jsou na to speciálně vyškolené a mají vzdělání pro práci s těmito dětmi,“ uklidňuje nedůvěřivé rodiče Petr Vítek.

Případní zájemci se další informace mohou dočíst na webových stránkách spolku www.bavimesesportem.cz, kde jsou také kontakty na odpovědné osoby.