Zprávu o činnosti Komise vesnické tělovýchovy (KVT) přednesl ten nejpovolanější, předseda KVT Náchod Josef Míl. Jeho řeč se stáčela stejně jako v letech předchozích především k tenčícím se finančním zdrojům a jejich vysychajícím pramenům.

Josef Míl pak rovněž ve svém příspěvku apeloval na přítomné zástupce jednotlivých TJ, aby dodržovali soutěžní řád a schválené regule. „Čas od času se nám objevují nějaké protesty a musím přiznat, že jsme šetřením zjistili, že jeden z nich byl letos oprávněný. Ostatní se nám prokázat nepodařilo. Dávejte si proto velký pozor na to, koho do soutěží nominujete," káral zástupce jednot předseda KVT Náchod.

Letošního soutěžení, které nakonec vyhrál podle očekávání Sokol Starkoč, se zúčastnilo celkem 18 jednot, a to v pěti kolektivních a sedmi individuálních sportech.

Do příštího ročníku je podle slov předsedy KVT zatím přihlášeno jen čtrnáct jednot a už dnes je téměř jisté, že na letošních 18, se toto číslo už nerozroste.

Dalším bodem programu, a to tím nedůležitějším, bylo odměnění nejlepších deseti jednot, které si kromě finančního příspěvku polepšily i materiálně.

Závěr programu je vždy otevřen diskusi, kterou už tradičně otevřel sekretář KVT Náchod Jaroslav Rufer. „Prosím všechny o dodržování stanovených termínů, protože různé přesuny jsou vždy strašně složité," zahájil diskusi Jaroslav Rufer. Ten rovněž vyjádřil přesvědčení, že se po letech doslova živoření začíná snad konečně blýskat na lepší časy.

Jaroslav Rufer také nezapomněl upozornit zástupce jednot na povinnou změnu názvu a také na úpravu stanov, ty nové ale začínají platit až od 1. ledna 2017, takže na ně mají jednoty ještě relativně dost času. „Stanovy ale musí projít valnou hromadou a protože se většinou valné hromady konají na jaře, tak vás na to upozorňujeme už nyní," vložil se do diskuze předseda KVT Náchod Josef Míl.

Oba pak také poděkovali všem činovníkům, kteří se o chod vesnických soutěží starají a organizují zajímavý program nejen pro dospělé, ale především pro vesnickou mládež, kterou tím drží dál od rizikových nástrah dospívání.