Jeho vítězem se po 39. v historii stala TJ Sokol Starkoč se ziskem 4232 bodů. Druhé místo obsadila TJ Sokol Žďárky se 2444 body a třetí byla TJ Sokol Mezilesí, která nasbírala 2240 bodů.

Několik posledních let se slavnostní vyhlašování točí okolo dvou klíčových věcí, a to letošní nebylo výjimkou. Na oba hlavní neduhy posledních ročníků upozornil předseda KVT Josef Míl ve své výroční zprávě, v níž zmínil jak úbytek soutěžících kolektivů, tak také úbytek finančních prostředků.

„Bohužel není kde brát," krčil rameny při zmínce o financích Josef Míl. Předseda KVT rovněž ale nezapomněl poděkovat obětavým pořadatelům, kteří vesnické soutěžení stále drží nad vodou. Jedna nebo spíše dvě pozitivní zprávy však letošní slavnostní vyhlašování přineslo. Tou první bylo opětovné přihlášení Bezděkova nad Metují do soutěží KVT, tou druhou pak příspěvek sedmi tisíc korun od Okresního sdružení České unie sportu Náchod. Sedm tisíc je právě částka, o kterou by KVT v příštím ročníku přišla, neboť tuto sumu vloni dostala od už zaniklého Českého svazu rekreačního sportu.

V závěrečné diskusi došlo na mírnou rozepři při možné úpravě u gymnastického čtyřboje, zatímco zástupci Sokola Mezilesí byli pro drobné změny, dlouholetý činovník KVT Jaroslav Rufer byl ostře proti těmto změnám. Obě strany se nakonec dohodly, že do startu gymnastického čtyřboje je stále dost času (polovina dubna 2016) a tudíž i prostor na další jednání o případných úpravách pravidel.

O závěrečnou tečku slavnostního vyhlášení se postaral předseda KVT Josef Míl, který přítomným poděkoval za účast i práci v jednotách.