Úvod konference tradičně obstaral předseda OVS Náchod Martin Houštěk, který vyzdvihl fungování okresních volejbalových soutěží, jichž se v letošním roce účastní 51 družstev. „Tento počet patří k největším v rámci celé České republiky,“ zdůraznil předseda OVS. Mezi klady počítá velký zájem ženských družstev i družstev v žákovských soutěžích, tedy především dívčích. Jako zápor však zmínil klesající zájem mužských složek včetně mládežnických. V této souvislosti přišel s návrhem k dalšímu posouzení, aby se mládežnická smíšená družstva zapojovala do soutěží na Trutnovsku a naopak. Lehce diskutabilním tématem se stalo fungování Krajských center mládeže, kde placení trenéři trénují vybrané jedince. Pro omezení fungování těchto center dalo výboru OVS zelenou při jednáních na vyšší úrovni většina přítomných zástupců regionálních oddílů, oponentem se v této věci stal přítomný zástupce Krajského volejbalového svazu Jaroslav Vik, který v těchto centrech vidí větší motivaci pro mladé hráče.


V dalším bodu programu se předseda OVS vrátil k vystoupení okresních týmů v ligových i krajských soutěží. V obou sférách dochází k mírnému úpadku, přesto není stávající situace alarmující. Mezi klady patří hlavně vystoupení mládežnických týmů Hronova a Zbečníka v ligových soutěžích, naopak dospělí v ligových soutěžích hrají o udržení.


Předseda OVS pak vyjádřil nespokojenost s fungováním Českého volejbalového svazu, kde je podle jeho mínění pozornost zaměřena především na nejvyšší soutěže, kladem pak snad může být pouze fungování internetového portálu Českého volejbalového svazu.


Tradičně se na konferenci OVS nezapomíná ani jubilanty. Letos se dostalo hned na deset oslavenců: Václav Vojnar (85 let); Lubomír Kylar (85); Zdena Kejzlarová (80); Jaroslav Šolín (80); Miroslav Pázler (80); Jiří Vlček (80); Miroslav Mědílek (65); Josef Pohl (65); Vratislav Vojnar (55) a Milan Gašpar (55 let).