Její součástí byla vernisáž obrazů rodáka Jana Hudečka st. Rozsáhlá expozice obrazů je první svého druhu v obci. Zachycuje převážně chalupy a dominanty Žernova i okolí. Zahájení patřilo pásmu básniček a písniček dětí. Velikonoční tvorbu předvedla lidová umělkyně Anna Rusová z Červeného Kostelce se svými žákyněmi, kterou doplnila výstavou kraslic a recitací vlastních veršů. Návštěvníkům přiblížila historii a tradice velikonočních svátků. (jov)