V úvodu oficiálního programu poděkoval předseda Okresního fotbalového svazu (OFS) Petr Vítek všem členům Výkonného výboru i členům odborných komisí za jejich trpělivou a mravenčí práci, svůj dík pak zaměřil i na partnery OFS Náchod, kteří finančně podporují mládež. Ta se díky nim může měřit s dalšími okresními výběry a posouvat své sportovní hranice. Předseda OFS nezapomněl ani na trenéry výběrů, jejichž práce není vždy lehká a záviděníhodná.

Pak již došlo na vyhlašování a oceňování letošních osobností fotbalu, které nominoval buď samotný oddíl, nebo přímo Okresní fotbalový svaz. Jedním z oceněných byl Jaroslav Seidlman z Police nad Metují, který působil v polickém oddíle 30 let, nejdříve jako hráč a posledních deset let jako jeho předseda. Za jeho předsednictví se klub posunul z okresního přeboru až do krajského přeboru. Díky práci Jaroslava Seidlmana se dočkalo kompletní rekonstrukce polické hřiště, vybudováno bylo i náhradního hřiště, stejně tak zázemí jak pro hráče, tak pro diváky.

Dalším z oceněných byl novoměstský Petr Hable. Vyjma dvouleté přestávky působí nepřetržitě od roku 1987 jako trenér mládeže. Několik let se zároveň věnoval výběrům OFS a jeden rok trénoval dokonce výběr KFS. Kromě trenérských povinností zvládá Petr Hable i fy funkcionářské, od novoměstského MFK přes OFS až po KFS. V letech 2003 – 2009 byl navíc členem Komise mládeže Českomoravského fotbalového svazu.

Do Hejtmánkovic poputuje ocenění pro Annu Králíčková, která stála v roce 1970 u zrodu tamního TJ Sokol Hejtmánkovice. Ve funkci předsedy této organizace stála čtyři roky, do dnešního dne je stále činnou a velmi platnou členkou hejtmánkovické TJ Sokol.

Zdeněk Philipp z Náchoda se stal dalším oceněným. Tento dlouholetý hráč FK Náchod zasvětil tomuto oddílu celou svou bohatou kariéru. Po jejím skončení přešel do technických funkcí klubu a následně založil firmu, která úspěšně působí nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Broumovský Slovan navrhl na ocenění Osobnost fotbalu Luboše Martince z Heřmánkovic a Vlastimila Hampla z Broumova. Oba se v mládí věnovali fotbalu v Broumově. Od žáků, přes dorost se následně stali stabilními oporami A–mužstva broumovského Slovana. Oba později vykazovali jako trenéři dobrých výsledků s družstvy všech věkových kategorií. Ani jeden z nich na fotbal nezanevřel a jsou mu stále nablízku.

Druhou oceněnou ženou se stala Hana Balková z Náchoda, jejíž srdce bije pro SK Babí. Zde pracovala jako vedoucí mladších žáků, když v této kategorii hrály její tři děti, v současné době vykonává funkci pokladníka oddílu.

Okresní fotbalový svaz pak ocenil i Petra Dyntara, rozhodčího okresních i krajských soutěží a člena Sportovně-technické komise OFS Náchod.

Svého ocenění se bohužel nedožil dlouholetý předseda OFS Náchod, Antonín Prouza. Ten se kopané věnoval od samého dětství, jako žáček začínal ve Velkém Poříčí, s postupem času se však přesunul do fotbalového zákulisí, ať už to bylo v oddíle Tepna Náchod či SK Babí. Od roku 1992 do roku 2008 byl tajemníkem OS ČSTV v Náchodě, zároveň působil dvě desetiletí jako předseda Okresního fotbalového svazu. Působil také v komisích na ČMFS i KFS. Jeho prioritou ale byla vždy mládež, ať už v oddílech nebo na OFS. „Když si chci odpočinout a vyčistit si hlavu, jdu se podívat na ty prcky, co mají míč až ke kolenům a trenýrky jako sukni. Vždy pak dostanu chuť do další práce,“ jsou památná slova člověka, který nás navždy opustil na jaře tohoto roku.
Antonín Prouza byl zároveň zakladatelem a duší projektu Osobnost fotbalu. Vždy si dokázal všimnout a upozornit na bývalé či současné funkcionáře, na které si z vlastních řad nikdo nevzpomněl. Současný předseda OFS Náchod slíbil, že udělá vše pro to, aby tento projekt, jeho otcem navždy právě Antonín Prouza zůstane, pokračoval i nadále. (mr, pv)