Se zástupci velkých a středních zaměstnavatelů, s představiteli kraje a dalšími regionálními odborníky diskutovali realizátoři zakázky o zapojení kraje do tvorby Národní soustavy povolání a vzniku Sektorových rad.

Podle požadavků trhu práce vytvoří Národní soustava povolání kartotéku všech pracovních pozic v ČR a požadavky na jejich zaměstnance. Kartotéku bude také průběžně aktualizovat.

Existujících 18 sektorových rad má 204 členů s hlasovacím právem. Nejpočetnější je Sektorová rada zemědělství, která má 19 členů.

Zaměstnavatelé z Královéhradeckého kraje mají celkem deset zástupců v osmi Sektorových radách.

Systém Národní soustavy povolání vzniká na základě ověřeného britského modelu a je budován v souladu s Evropským systémem kvalifikací. Tím příznivě ovlivní také pracovní mobilitu Čechů v zahraničí, neboť pro uchazeče o práci se tak zjednoduší prokazování schopností vykonávat konkrétní práci.
Tento nový systém Národní soustavy povolání by měl být spuštěn ve druhé polovině příštího roku.