Důležitou součástí bylo i ekologické vzdělávání nejmladší generace, která snad jednou štafetu dne stromů převezme. Předškolní a školní děti z České Skalice zavítaly do vily, kde se jim věnovali pracovníci Centra rozvoje Česká Skalice.

Třídění odpadů

Děti z mateřské a základní školy strávily ve vile a v přilehlé zahradě několik hodin věnovaných zábavě a hrám z oblasti ekologie a ochrany přírody. Děti se seznamovaly s listy a plody stromů, s potravinovými řetězci, sladkovodní i ptačí říší. Mohly si složit ekologické puzzle, ohmatat si spoustu přírodnin a také si z nich vyrobit dekorativní podzimní paletu. Starší děti ze základní školy si navíc vyzkoušely třídění odpadu v praxi. Přebírání a správné umístění odpadků do příslušného koše na papír, plasty, tetrapacky, kovy nebo biologický a nebezpečný odpad, to je zábava, která patří v rámci ekologicko-výchovných aktivit vždy k těm nejoblíbenějším. Snad poté děti s podobným nadšením přistupují i ke třídění odpadu u nich doma.


„Ekologické hry pro děti organizujeme už druhým rokem a spolupracujeme s celou řadou školních a předškolních zařízení v regionu. Jezdíme i s přednáškami do škol, pořádáme různé výstavy nebo exkurze. Ale právě o hry je mezi dětmi největší zájem. Mají zábavu, vydovádějí se místo vyučování a přitom se automaticky učí ekologickému chování a vstřebávají do sebe důležité informace o přírodě, která nás obklopuje,“ popsala činnost Centra rozvoje v oblasti ekologické výchovy a osvěty Helena Hamanová, která má právě tuto sekci na starost.

Chtějí pokračovat

Zábavná dětská odpoledne v rámci Slavnosti stromů byly závěrečnou fází projektu podpořeného organizací Pavučina a Českým svazem ochránců přírody. I po jeho skončení bude činnost Centra rozvoje na poli ekologické výchovy pokračovat. Ještě letos se uskuteční několik akcí a na příští rok je připraveno několik větších projektů. Mimo to chce Centrum rozvoje rozšířit služby své Ekologické poradny, nastavit ve všech svých provozovnách vzorový model udržitelné spotřeby a také nabídnout návštěvníkům poradny lepší zázemí – modernější a rychlejší počítače i komfortnější nábytek.⋌Michal Kudrnáč