Projekt pomohl řešit náročnou problematiku řízení sociálních služeb a dalších činností, které Diakonii Broumov pomáhají při sociální integraci osob bez přístřeší a dalších sociálně znevýhodněných cílových skupin.


V Diakonii Broumov se navzájem prolínají dvě oblasti jedné činnosti – poskytování sociálních služeb osobám, které se ocitli na okraji společnosti (bezdomovci, lidé v krizi atd.) a zároveň organizace řeší svoz, třídění a zpracování sbírek použitého šatstva, které darují občané z celé České republiky.
Tyto činnosti společně slouží pro pracovní a sociální integraci znevýhodněných osob. Právě kombinace poskytování sociálních služeb a zároveň zajištění pracovního uplatnění přináší lepší výsledky při práci s lidmi z okraje společnosti.


Klíčové aktivity projektu (vstupní a výstupní finanční audit, vzdělávání klíčových zaměstnanců a finančního manažera, tvorba nových směrnic aj.) směřovaly – jak již název projektu napovídá – ke zlepšení finančního řízení organizace. Cílem těchto aktivit je, aby organizace byla schopna i v budoucnu poskytovat sociální služby při snížených možnostech dotací od státu.


V rámci projektu byla pro komunikaci se zaměstnanci odzkoušena forma workshopů, které byly organizovány za účelem dosažení shody a akceptování změněných pravidel a směrnic.


Díky realizaci projektu bylo zkvalitněno řízení organizace, a to nejen v oblasti financí, ale také v oblasti řízení pracovníku organizace. Aby bylo co nejefektivnější byly nastaveny nové směrnice pro řízení organizace tak, aby definovaly rozhodovací procesy a kompetence jednotlivých zaměstnanců a členů vedení. Realizace projektu přispěla k zavedení moderních způsobů strategického plánování v organizaci, byl nastaven takový způsob přípravy strategických plánů, který zapojil všechny klíčové členy i zaměstnance organizace. Byl tak posílen pocit spoluvlastnictví a odpovědnosti za rozhodnutí.
Nastavením systémových změn, které začínají právě u finančního managementu, se podařilo za přispění Evropského sociálního fondu přiblížit se dlouhodobému cíli - dosažení maximální možné míry samofinancování, tedy téměř nezávislosti na dotacích z jiných veřejných zdrojů.

(Marie Suchánková)