Poslouží k tomu například podílové fondy. Díky nim může i laik jednoduše investovat do různých cenných papírů včetně akcií.

Přestože je investice prostřednictvím fondů méně náročná než přímá investice například do akcií, vyplatí se zjistit si co nejvíce informací.

Zatímco ten, kdo se rozhodne sám s akciemi obchodovat, musí v podstatě neustále sledovat informace o firmách, do jejichž akcií investoval, v případě fondů stačí sledovat kurz jejich podílových listů.

Navíc fondy mohou díky své velikosti jednoduše rozložit investice, což jednotlivý investor může také, ale oproti fondům to bude vždy ve výrazně omezenějším měřítku.

Jak a podle čeho vybírat

Na českém trhu si můžete koupit podíl ve stovkách nejrůznějších fondů.

Abyste si dobře vybrali, zvažte pět základních kritérií:

 

 • objem investice: zjistěte si, jaká je nejnižší možná částka investice a zda je možné investici průběžně navyšovat pravidelnými či nepravidelnými příspěvky
 • délka trvání investice: měli byste vědět, jak dlouho můžete prostředky investovat. Pokud víte, že je budete potřebovat za půl roku, vyberete si jiný fond, než když rezervu budete potřebovat až za několik let
 • způsob vystoupení z fondu a realizace zisku: důležité je vědět, jakým způsobem lze podíl ve fondu prodat a za jak dlouho bude podíl vypořádán
 • poplatky se mohouhodně různit, a proto je dobré si je dopředu zjistit
 • riziko vyplývá z různých faktorů – samozřejmě platí, že vysoké zisky jen těžko získáte s minimálním rizikem. Riziko plyne z oblasti, na kterou se fond zaměřuje a ovlivňuje je i finanční a odborné zázemí správce fondu.
 • Nic není věčné

  Po zvážení dostupných informací podle popsaných kritérií můžete vybírat fond.

  Zde vstupuje do hry také důvěryhodnost správce fondu a samozřejmě také jeho výkon.

  Správci se zpravidla chlubí výnosy za uplynulá období, nicméně rozhodovat se pouze podle nich rozhodně nelze. To, jak si fond vedl v minulosti, totiž vůbec neznamená, že si stejně povede i v budoucnosti.