Pardubice jsou na sedmém a Hradec Králové dokonce na pátém místě. Studii společnsoti MasterCard Europe vypracovala podle statistických a socioekonomických kritérií porota odborníků Vysoké školy ekonomické v Praze.

Východočeská města bodovala díky nízké míře nezaměstnanosti, atraktivnosti regionu a celkově dobrému image mezi podnikateli. Uškodilo jim však nedostatečné napojení na dálniční síť, nízký nárůst počtu ekonomických subjektů i obyvatel a především velmi málo přímých zahraničních investic v porovnání s jinými městy.

Srovnání měst podle socioekonomické úrovně a investiční atraktivnosti:


Jak byl projekt zkoumán?

Projekt MasterCard česká centra rozvoje 2009 navazuje na úspěšnou světovou studii MasterCard Worldwide Centres of Commerce 2009 a analyzuje česká města a kraje podle komplexní metodiky připravené expertním týmem Vysoké školy ekonomické v Praze. Cílem bylo, aby koncept a metodika vycházely z globální studie, avšak byly přizpůsobeny podmínkám na českém trhu. Projekt byl realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a analyzuje 14 krajů a 24 nejvýznamnějších měst v ČR.

Vyhodnocení v rámci projektu MasterCard česká centra rozvoje 2009 probíhalo v následujících oblastech: zhodnocení intervencí veřejného sektoru; ekonomická stabilita jako předpoklad pro rozvoj podnikání, finanční toky a poptávkové stimuly v podnikání, business centra a znalostní společnost, kvalita života. V letošním roce byl k hodnocení připojen také velmi významný indikátor, „investiční atraktivnost měst a krajů jako zásadní faktor regionální konkurenceschopnosti.“