Společnost Verner ve spolupráci se zemědělci v Broumovském výběžku buduje program výroby biopaliva z místních zdrojů.

Celý program je založen na využití biomasy z lesa, polí a luk. Jedná se hlavně o dřevní odpad, slámu a obilí, seno a cíleně pěstované rostliny.
Tato biomasa bude zpracovávána v objektu bývalé Veby v Martínkovicích. Výstupem z této výroby budou paliva a odpad: Palivové obilí a zrna, pelty, palivové dřevo – suchá polena, míchaná drcená biomasa pro velké kotelny, kompost a odpad určený na skládku.


„I v obcích jako Božanov, Martínkovice, Křinice a dalších bude možné získat topení s komfortem srovnatelným s plynem, olejem nebo elektřinou, jenže za příznivější cenu i investiční náklady,“ říká Vladimír Verner.


Výrobna paliva bude vykupovat dřevo, polena, slámu, seno. Například prodejem suchých polen si bude moci člověk „vydělat“ na pelety. Podle Vernera klesnou také náklady na topnou sezónu a podstatně se zlepší ovzduší oproti topení uhlím.


„Topení biomasou bude vždy levnější než plyn. V současné době je dotační politika natolik příznivá, že je škoda ji nevyužít,“ tvrdí Verner.
Biopaliva (bionafta a bioetanol) začínají nahrazovat klasické pohonné hmoty. Snižují totiž emise až o 40 procent. Jsou ale dražší a náročnější na výrobu a zároveň zabírají půdu.


Kritici se shodují, že právě biopaliva mohou za nedávné výrazné zdražování potravin. Proč?


Zvětšuje se podíl sklizených plodin určených pro výrobu biopaliv. Jde o řepku olejku, ze které se vyrábí bionafta, a dále o kukuřici, cukrovou třtinu a další suroviny pro bioetanol.


„Poptávka po biopalivech sice souvisí s růstem cen potravin, avšak není toho bezprostřední příčinou. V druhé polovině minulého roku byl zaznamenán růst cen potravin ještě před zahájením povinného přimíchávání biopaliv do fosilních pohonných hmot. V Česku ani v Evropské unii nejsou biopaliva vyráběna na úkor potravin,“ brání biopaliva mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.


Hnutí Duha biopaliva v zásadě podporuje, zároveň ale prosazuje, aby vláda větší pozornost než bionaftě věnovala plodinám pro použití při výrobě elektřiny a tepla – mají totiž lepší energetický výnos.


„Lepší výsledky než motorová biopaliva mají energetické plodiny pro elektrárny a teplárny, proto se vláda musí soustředit na ně,“ říká Vojtěch Kotecký z Duhy.