Podle údajů statistického zpravodaje MPSV ČR se okres Náchod ve srovnání 77 úřadů práce řadí v míře nezaměstnanosti na 20. místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti v rámci ČR. V kraji je v míře nezaměstnanosti okres Náchod na 3. místě.

V průběhu března 2010 došlo oproti předchozímu měsíci ke snížení počtu dosažitelných nezaměstnaných o 159, z 5022 na 4863, což představuje snížení o 3,2%.

Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla k 31. březnu v okrese Náchod hodnoty 8,8%. K 31. březnu roku předchozího se přitom jednalo jednalo o hodnotu 6,6%. Během března se na úřad práce nově přihlásilo 563 osob, z toho první pracovní den jich bylo zaevidováno 111. V porovnání s lednem (308 osob) a únorem (159) to je opravdu výrazný pokles.

Absolventů škol se zaevidovalo celkem 26. Největší počet nově příchozích tvořily osoby po ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele. „Jednalo se v největší míře o pracovníky kvalifikovaných dělnických profesí, ze strojírenství a dále z odvětví stavební výroby, významnou skupinou byli rovněž pracovníci z oblasti služeb a dále techničtí a administrativní pracovníci,“ prozradila Deníku Jitka Součková z oddělení trhu práce a kontroly.

„V některých případech se ještě jednalo o zaměstnance firem, které v předchozích obdobích avizovaly organizační změny, tyto počty však oproti předchozím obdobím byly podstatně nižší,“ doplnila Hana Sedloňová.

Nejvíce lidí bez zaměstnání je nyní na Jaroměřsku

Ze čtyř regionů okresu Náchod dosáhl k 31. březnu nejvyšší míry nezaměstnanosti region Jaroměřsko (10,67%), který jen těsně „předběhl“ region Broumovsko (10,66%).

Oblastí s nejvyšší mírou nezaměstnanosti z deseti spádových oblastí okresu byla v oblasti Broumov, kde míra nezaměstnanosti činila 11,2%, což je o 2,4% vyšší než celookresní údaj. Oblastmi s druhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti 10,7% byla oblast Teplice nad Metují a dále oblast Jaroměř.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 21 z nich. Naopak relativní snížení nezaměstnanosti zaznamenalo 36 obcí.

Ke konci března 2010 registroval úřad práce 2191 žen, které se tak podílely 43,2% na celkovém počtu uchazečů.

Na jedno volné místo v současnosti připadá v okrese Náchod 14,4 uchazečů o zaměstnání, což je snížení oproti předchozímu období o 2,8. V rámci okresu Náchod nejvyšší počty uchazečů na jedno volné místo vykazuje ke konci března region Novoměstsko (33,4 uchazečů), dále pak region Jaroměřsko (25,6 uchazečů). V regionu Broumovsko došlo oproti minulému období ke snížení o 27,6 na hodnotu 22,1 uchazečů na jedno volné místo. Hodnota za celou ČR činí 17,3 uchazečů na jedno volné místo.

Nezaměstnanost v malých obcích

Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ke konci měsíce března vykázána v Šestajovicích 17,72% (14 nezaměstnaných), v Hynčicích 16,13% (15 ), ve Vestci 15,56% (7 ) a v Šonově 15,33% (23 nezaměstnaných).

Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti vykázaly obce Borová 3,45% (3 nezaměstnaní), Libchyně 3,70% (jeden), Bukovice 3,93% (7 ) a Mezilečí 4,23% (3).