Program podporuje projekty, zaměřené na rozvoj lokálních komunit v rámci východních Čech i celé ČR. VPOHYBU chce aktivně zapojit mladé lidi do komunitního rozvoje východních Čech a rozvíjet tak jejich schopnosti důležité pro samostatný život.V prvním kole programu VPOHYBU zvítězilo ve východočeském regionu osm projektů, které byly podpořeny částkou 715 000 Kč. naprázdno nevyšel ani Náchod. Středoškolští studenti ze sdružení Klad–Ná sezóna získali 60 tisíc korun na sérii koncertů, fotografických výstav, filmových večerů a divadelních představení mladých náchodských umělců zaměřených především na mladé publikum.„V prvním kole nás ohromně překvapilo s jak skvělými projektovými nápady mladí lidé ve východních Čechách přišli, ačkoli mnoho z nich ještě studuje střední školu,“ říká Inga Kaškelyte, ředitelka Nadace Vodafone ČR. „Přesvědčili jsme se o tom, že podporovat neformální skupiny mladých lidí na lokální úrovni má smysl.“ V druhém kole programu Vpohybu mohou o podporu žádat neformální skupiny mladých lidí do 26 let, dále nestátní a neziskové organizace vedené a založené mladými lidmi do 26 let. Přihlášené projekty musí mít obecně prospěšný charakter. Projektové žádosti lze stáhnout na www.nadacevodafone.cz. Uzávěrka grantových žádostí je 15. listopadu letošního roku.


V prvním kole programu Vpohybu bylo ve východních Čechách podpořeny město na kole Pardubice, Senioři a internet Pardubice, Tábory pro děti s mentálním postižení Svitavy, Klad–Ná sezóna Náchod, Tichá komunikace Hradec Králové, Skautská univerzita Pardubice, kapky pro Červenou vodu a KOS29.