Objekt nyní čeká prohlášení za kulturní památku a po rekonstrukci bude předán Městské knihovně. Rada města na svém zasedání uložila odboru rozvoje města urychlení projektových prací. V současné době rozvoj města plánuje postup prací. Ze zápisu rady města vyplývá, že se uskutečnilo jednání se státní památkovou péčí, která vydá stanovisko o možnosti prvních stavebních zásahů do objektu. Nynější prostory knihovny jsou pro toto čtenářské zařízení nevhodné. Zatím však není znám časový úsek, kdy se knihovna přestěhuje do nových prostor. Vše závisí na společném snažení získat finanční dotace z fondů Evropské unie.