Česká obchodní inspekce ve východních Čechách odhalila hned sedmnáct „hříšníků“

Inspektory zajímalo zejména písemné potvrzení o přijetí objednávky se všemi náležitostmi a na seznámení s cenou služeb. Výsledky kontrol nejsou uspokojivé. Z 29 kontrolovaných subjektů byl zákon o ochraně spotřebitele porušen v sedmnácti případech.

Například výrobce reklamních předmětů nevystavil na reklamní potisk propisovacích tužek písemné potvrzení o přijetí objednávky, přestože služba nebyla poskytnuta na počkání.

Objednávku si obsluha pouze zaznamenala na pracovní list. Za toto porušení povinnosti firmu čeká správní řízení. Stejným způsobem porušilo svou povinnost a nevydalo objednávky patnáct subjektů.

V dalších dvou případech spotřebitele neseznámili s cenou služby. Ve všech 17 případech bude kontrolovaným osobám uložena sankce ve správním řízení a provozovny budou inspektoři mít stále pod dohledem.

Provozovny poškodily práva spotřebitele především tím, že není-li služba poskytnuta ihned a zákazníkovi není vystaven a předán řádně vyplněný zakázkový list, dostává se v případě sporu o kvalitu, rozsah nebo ceny poskytnuté služby do důkazní nouze. (re)