Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Krize pokračuje. Počet lidí bez práce se zvýšil

Náchod - Ekonomická krize je stále na postupu. To se odrazilo i v celorepublikovém zvýšení nezaměstnanosti, které se nevyhnulo ani náchodskému okresu. V průběhu února došlo na Náchodsku oproti předchozímu měsíci ke zvýšení počtu nezaměstnaných o 226 osob. V současné době nemá práci 3564 osob, což představuje zvýšení o 6,8 procenta.

12.3.2009
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/František Hloušek

Míra registrované nezaměstnanost dosáhla ke konci února 6,3 procenta, to je o čtyři desetiny více než v předchozím období. Ve stejném období minulého roku byla nezaměstnanost o 2,2 procenta nižší. Ve srovnání 77 úřadů práce se náchodský okres zařadil na 17. místo a v kraji na třetí příčku s nejnižší mírou nezaměstnanosti.

V únoru se na úřad práce nově přihlásilo 715 osob, což je o 508 uchazečů o práci méně než v lednu. Podle ředitele úřadu práce Michala Pejskara tvoří největší počet nově příchozích osoby po ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele. Jde zhruba o 392 lidí. Z tohoto počtu bylo šest osob zaměstnavatelem propuštěno z organizačních důvodů, uvolněných po uplynutí sjednané doby bylo 35 a ve zkušební době 22 osob. V největší míře šlo o pomocné nekvalifikované pracovníky. Další početnou skupinu tvořili pracovníci kvalifikovaných dělnických profesí, hlavně gumárenské výroby, zpracování pryže a kovovýroby.

„Spolupráce úřadu práce se zaměstnavateli, u kterých došlo k poklesu výroby a odbytu, průběžně pokračuje. Ke stabilizaci pracovních míst je našim úřadem nabízena podpora formou zaměstnaneckých rekvalifikací. To znamená využití prostojů u zaměstnanců k jejich dalšímu vzdělávání,“ uvedl Pejskar.

Ve zvýšené míře jsou rovněž poskytovány příspěvky z programů spolufinancovaných z evropských sociálních fondů, které jsou zaměřeny na podporu rekvalifikací, poradenství, veřejně prospěšných prací a vytváření společensky účelných pracovních míst u zaměstnavatelů. „Z omezených zdrojů státního rozpočtu jsou poskytovány příspěvky k zahájení samostatné výdělečné činnosti uchazečů z evidence úřadu práce, o které je od počátku roku zvýšený zájem,“ doplnil ředitel Pejskar.

Oblastí s nejvyšší mírou nezaměstnaností, která činí 8,8 procenta, je tradičně Broumovsko. Následuje Teplicko s mírou 8,4 procenta.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 41 z nich. Naopak relativní snížení nezaměstnanosti bylo u 20 obcí. U dalších 17 obcí nedošlo oproti minulému měsíci k žádné změně.

Nejhorší situace je v Hynčicích, kde nemá práci 12,90 procenta obyvatel. V tomto černém žebříčku následují Martínkovice s 11,33, Šonov s 11,33 a ve Velký Třebešov s 11,17 procenta nezaměstnaných.

Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti – 0,56 procenta – vykázaly obce Bukovice, v Říkově je 1,32, ve Velkých Petrovicích 2,26 a ve Žďárkách 2,27 procenta nezaměstnaných.

Na jedno volné pracovní místo v současnosti připadá v okrese Náchod 8,1 uchazeče o zaměstnání. Na Broumovsku je to 23 uchazeče o zaměstnání. Hodnota za celou republiku činí 6,6 uchazeče na jedno volné místo.

Vývoj evidované nezaměstnanosti v okrese Náchod za měsíc únor 2009

Podle informace Ing. Michala Pejskara, ředitele Úřadu práce v Náchodě, došlo v únoru v okrese Náchod, stejně jako v celé ČR, ke zvýšení nezaměstnanosti. Podle údajů statistického zpravodaje MPSV ČR se okres Náchod ve srovnání 77 úřadů práce zařadil v míře nezaměstnanosti na 17. místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti v rámci ČR. V kraji je v míře nezaměstnanosti okres Náchod na místě třetím. Tento trend byl obdobný i během celého roku 2008.
V průběhu února 2009 došlo v okrese Náchod oproti předchozímu měsíci ke zvýšení počtu dosažitelných nezaměstnaných o 226, z 3338 na 3564, což představuje zvýšení o 6,8%. V absolutních počtech evidovaných uchazečů se jednalo o zvýšení o 7,3%.
Míra registrované nezaměstnanost dosáhla k 28.2.2009 v okrese Náchod hodnoty 6,3%, to je o 0,4 procentního bodu více než v předchozím období. K 29.2. roku předchozího se jednalo o hodnotu 4,1%.
Během měsíce února se na úřad práce nově přihlásilo 715 (v lednu 1223) osob. Absolventů škol, se zaevidovalo 25. Největší počet nově příchozích tvořily osoby po ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele (cca 392). Z toho 6 osob bylo zaměstnavatelem propuštěno z organizačních důvodů (v lednu 93), uvolněných po uplynutí sjednané doby bylo 35, uvolněných ve zkušební době zaměstnavatelem 22. Jednalo se v největší míře o pomocné nekvalifikované pracovníky; další početnou skupinu tvořili pracovníci kvalifikovaných dělnických profesí, hlavně gumárenské výroby a zpracování pryže a dále pak kovovýroby. Po ukončení samostatné výdělečné činnosti zahájilo evidenci 45 (v lednu 130) uchazečů; po ukončení osobní péče o dítě nebo osobu závislou se v únoru zaevidovalo 24 uchazečů.
Vyřazeno bylo celkem 462 uchazečů. Z nich 277 bylo umístěno do nového zaměstnání. V největší míře se jednalo o pracovníky kvalifikovaných dělnických profesí a dále pak o technické a administrativní pracovníky. Počet vyřazených uchazečů pro nespolupráci s úřadem práce a maření součinnosti dosáhl hodnoty 78 osob.
Na vytvořených pracovních místech dotovaných z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti, která jsou financována ze státního rozpočtu ČR, bylo úřadem práce v Náchodě umístěno ke konci února 2009 celkem 126 uchazečů. V rámci národních projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu bylo ke stejnému datu umístěno na veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa 26 uchazečů.
Během měsíce února byly zahájeny aktivity pro uchazeče o zaměstnání, kteří mají vzhledem ke své dlouhodobé evidenci podle novely zákona o zaměstnanosti povinnost mít vypracován tzv. individuální akční plán, tj. plán aktivit, které povedou k jejich uplatnění na trhu práce a podpoře zaměstnatelnosti. Do konce května by mělo mít tento plán přibližně 1 000 uchazečů. Ti jsou postupně s touto aktivitou seznamováni. Kromě toho dále pokračovaly rekvalifikace. V měsíci únoru nastoupilo na kurzy celkem 83 uchazečů. Jednalo se převážně o výuku obsluhy PC (35 klientů), pečovatelství (18), rozšíření řidičských průkazů (7 klientů) a základy podnikání (11 klientů).
Spolupráce úřadu práce se zaměstnavateli, u kterých došlo k poklesu výroby a odbytu, průběžně pokračuje. Ke stabilizaci pracovních míst je úřadem práce nabízena podpora formou zaměstnaneckých rekvalifikací. To znamená využití prostojů u zaměstnanců k jejich dalšímu vzdělávání.
Dále jsou ve zvýšené míře poskytovány příspěvky z programů spolufinancovaných z ESF, které jsou zaměřeny na podporu rekvalifikací, poradenství, veřejně prospěšných prací a vytváření společensky účelných pracovních míst u zaměstnavatelů. Z omezených zdrojů státního rozpočtu jsou poskytovány příspěvky k zahájení samostatné výdělečné činnosti uchazečů z evidence úřadu práce, o které je od počátku roku zvýšený zájem.
Pro veřejnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR aktualizuje internetové stránky (http://portal.mpsv.cz/), kde je možno získat mnoho různých užitečných informací z oblasti zaměstnanosti.
Oblastí s nejvyšší mírou nezaměstnanosti z deseti spádových oblastí okresu (interní členění ÚP) byla k 28.2.2009 oblast Broumov, kde míra nezaměstnanosti činila 8,8% (o 2,5% vyšší než celookresní údaj a o 1,4% vyšší než údaj za celou ČR). Oblastí s druhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti 8,4% byla oblast Teplice n. Met.
Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 41 z nich. Naopak relativní snížení nezaměstnanosti zaznamenalo 20 obcí. U dalších 17 obcí nedošlo oproti minulému měsíci k pohybu.
Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ke konci měsíce února vykázána v Hynčicích 12,90% (12 nezaměstnaných), v Martínkovicích 11,33% (29 nezaměstnaných), v Šonově 11,33% (17 nezaměstnaných) a ve Velkém Třebešově 11,17% (20 nezaměstnaných).
Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti vykázaly obce Bukovice 0,56% (1 nezaměstnaný), Říkov 1,32% (1 nezaměstnaný), Velké Petrovice 2,26% (4 nezaměstnaní) a Žďárky 2,27% (6 nezaměstnaných).
Počet osob s nárokem na podporu v nezaměstnanosti se ve srovnání s minulým obdobím zvýšil o 232, jejich podíl ze všech osob vedených v evidenci se rovněž zvýšil. Nárok na výplatu příspěvku mělo 2201 uchazečů o zaměstnání, to je 58,8 % všech osob vedených v evidenci (zvýšení o 2,3 procentního bodu).
Ke konci února 2009 registroval úřad práce 1739 žen, které se tak podílely 46,4% na celkovém počtu uchazečů (snížení podílu žen o 0,6 procentního bodu oproti měsíci lednu 2009).
Podíl osob se zdravotním postižením z celkového počtu uchazečů k 28.2.2009 činil 12,2%, tj. o 0,3 procentního bodu méně než k 31.1.2009, celkový absolutní počet stoupl z 437 na 456.
V průběhu měsíce února došlo k mírnému snížení absolutního počtu registrovaných absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých po ukončení základní školy. Ke konci měsíce února jich bylo registrováno 231; ke konci předchozího měsíce 249. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 6,2% (snížení podílu o 0,9 procentního bodu oproti předchozímu měsíci).
Dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou v evidenci úřadu práce více než 12 měsíců, bylo k 28.2.2009 registrováno celkem 294, tj. 7,9 % ze všech uchazečů. Oproti stavu k 31.1.2009 zde došlo ke zvýšení o 7 uchazečů, ale snížení jejich podílu o 0,7 procentního bodu.
Z hlediska vzdělanostní struktury byl nejvyšší podíl vyučených uchazečů o zaměstnání 1582 (42,3%) a dále uchazečů se základním vzděláním 1108 (29,6%). Vysokoškolsky vzdělaných uchazečů bylo celkem 81 (2,2%). Z hlediska struktury podle zaměstnání činila opět nejvyšší podíl z celkového počtu evidovaných uchazečů kategorie pomocných a nekvalifikovaných pracovníků 1328 (35,5%), dále se jednalo o řemeslníky a kvalifikované výrobce včetně obsluhy strojů a zařízení 995 (26,6%), další početnou skupinou byli techničtí a administrativní pracovníci 678 (18,1%) a provozní pracovníci ve službách a obchodě 470 (12,6%).
V průběhu února došlo k dalšímu snížení počtu evidovaných volných pracovních míst o 53. Ten dosáhl k 28.2.2009 hodnoty 462. Oproti stavu ke stejnému datu roku 2008 se jedná o 591 volných pracovních míst méně.
Z celkového počtu bylo určeno 169 pracovních míst pro absolventy a 35 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Z porovnání počtu absolventských míst s evidovanými absolventy škol (166) vyplývá, že na každého absolventa školy připadá v současnosti v okrese Náchod 1,0 nahlášené volné pracovních místo. V počtu uchazečů se zdravotním postižením na jedno volné místo pro osoby se zdravotním postižením je hodnota 13,0 vykazovaná okresem Náchod 10. nejnižší v rámci republiky (hodnota za celou ČR 24,2) a zcela nejnižší v rámci kraje.
Ze 462 evidovaných volných pracovních míst byly v únoru nejpočetněji zastoupeny profese z oblasti služeb, jako prodavač/ka a kuchař, číšník, servírka 70 (15,2%), textilní profese švadlena, šička, dělník textilní výroby 62 (13,4%) a dále profese stavební – stavební dělník, zedník, stavební zámečník, truhlář, tesař a stavební technik 60 (13,0%). U strojírenských profesí došlo v tomto období k výraznějšímu poklesu.
Na jedno volné místo v současnosti připadá v okrese Náchod 8,1 uchazeče o zaměstnání, tj. zvýšení o 1,3 oproti předchozímu období. V regionu Broumovsko je to 23,0 uchazeče o zaměstnání, tj. snížení o 1,3 oproti minulému měsíci. (Hodnota za celou ČR činí 6,6 uchazeče na jedno volné místo.)
Situaci na trhu práce v určitých oblastech a odvětvích dlouhodobě pomáhalo řešit zaměstnávání občanů ze zahraničí. Počet aktuálních platných povolení k zaměstnání cizinců (mimo EU) v okrese k 28.2.2009 činil 337, ke stejnému datu bylo v platnosti 1434 informací o zaměstnání občanů států EU a Švýcarska a 81 informací o občanech třetích zemí, tj. celkem 1852 zaměstnávaných občanů ze zahraničí. Oproti předchozímu měsíci došlo ke snížení počtu o 27. V současnosti dochází k uvolňování zahraničních zaměstnanců a zaměstnavatelé snižují a ruší své požadavky na zaměstnávání občanů ze zahraničí. Povolování zaměstnání cizinců je omezeno s ohledem na vyšší možnost uplatnění uchazečů z evidence ÚP.
S hodnotou míry nezaměstnanosti 6,3% se okres Náchod řadí ve sledovaném období na 3. místo v kraji, v České republice na 17. místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti (77 okresů – hodnota za celou ČR 7,4%).
Další statistické údaje jsou k dispozici na adrese:
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes

V Náchodě dne 10.3.2009
Zpracovala: Ing. Hana Sedloňová, Jitka Součková
Úřad práce v Náchodě, oddělení trhu práce a kontroly

Autor: Hynek Šnajdar

12.3.2009 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Provoz na pěší zóně Kamenice 
se bude regulovat sloupkem

Provoz na pěší zóně Kamenice se bude regulovat sloupkem

Otevření nového useku D11 u Hradce Králové

Dálnice zadarmo? Ministerstvo může rozhodnout v příštím roce

Noční jezdec se posilnil alkoholem. Hlídka ho zastavila poblíž domu

Náchod - Když se čtyřiačtyřicetiletý muž z Náchoda svým Oplem Corsa vracel o půl jedné v noci domů, zastavila ho jen kousek před cílem policejní hlídka pořádkové policie.

Obrat v zápase režíroval Klesl

Náchod - Prvoligoví házenkáři Náchoda zvládli další klíčový podzimní zápas, když na domácí palubovce přehráli Zlín.

NAŠI PRVŇÁCI z Montessori základní školy Náchod a ZŠ Zbečník

Náchodsko - Každou středu vám představíme čerstvé prvňáčky z našeho regionu.

TIP LIGA: Vítězem devátého kola je Josef Jirásek

Náchodsko - Suverénním vítězem 9. kola se stal JOSEF JIRÁSEK z Horní Radechové, který zariskoval a to mu vyneslo výborných 16 plusových bodů.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení