Také města a mikroregiony v náchodském okrese využívají pro své účely rozmanité evropské fondy. Je to někdy jediná možnost, i když ne snadná, jak přijít k penězům, protože rozpočty jsou většinou velmi napjaté.


V současné době je jedním z velkých přání zastupitelstva obce Suchý Důl na Policku provést v blízké budoucnosti rozsáhlou přestavbu místní základní a mateřské školy. „Projektovým záměrem naší obce je provést rozšíření mateřské školy o část stávající víceúčelové místnosti. Dále pak realizovat přístavbu tělocvičny, výměnu stropu nad současnými učebnami ve škole a půdní vestavbu učeben, družiny a knihovny pro potřeby školy. Počítá se i s vybudováním nového sociálního zařízení, se zateplením budovy a s fasádou,“ informoval nás starosta Suchého Dolu Vítězslav Vítek. Na tak rozsáhlou investici, která dosáhne výše 7,5 milionu korun, však obec nemá dostatečné množství vlastních prostředků. Proto k tomuto účelu by ráda využila peníze z evropských fondů. V případě úspěchu by 85 procent z celkové částky šlo z fondů a zbývajících 750 tisíc korun by uhradila obec.


Také město Česká Skalice disponuje na investiční akce rozsáhlejšího formátu projektovým manažerem. „Tento manažer je najímán na jednotlivé akce, ty menší zpracovává pracovnice městského úřadu,“ uvedl starosta Tomáš Hubka. Město chce využít evropských fondů například na záměr výstavby bazénu v autekempu u přehradní nádrže Rozkoš. Náklady na tuto akci jsou více než 160 tisíc korun a tím pádem jsou nad finanční síly města. Úspěšná byla žádost o dotaci na zateplení budov základní školy a dvou mateřských škol, kde náklady vyšplhají do výše 20 milionů korun. Také například výstavba sběrného dvora není levnou záležitostí. „Bude to stát zhruba 1,4 milionu korun a rádi bychom také použili finanční prostředky z fondů,“ dodal starosta Hubka.


V Nádražní ulici v Novém Městě nad Metují jsou v havarijním stavu opukové skály. Opuka odpadává a není vyloučeno, že ohrozí obytné domy, které stojí na skále. Věc je urgentní a také město se bude snažit na sanaci skal zajistit finanční prostředky z evropských fondů.


Pro tuzemské regiony je připraveno celkem sedm „kasiček“, ze kterých mohou starostové, primátoři a hejtmani žádat peníze. Jenže zvláště menší samosprávy často nevědí, jak na to.


„Pokud bude starosta malého města žádat o dotaci u některého z ROP, je nutné vypracovat hlavně projekt, který je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami příslušného ROPu a nemá negativní vliv na rovné příležitosti,“ vysvětluje Barbara Steinová z odboru řízení a koordinace na ministerstvu pro místní rozvoj.


„Žádost o dotaci pak musí doručit příslušnému úřadu regionální rady. Uvedená příslušnost se vztahuje k místu realizace projektu, tedy k místu, kde bude například zrekonstruována zastávka autobusu,“ dodává.


Adresy všech těchto úřadů jsou k dispozici na stránkách www.strukturalni-fondy.cz, kde jsou také kompletní přehledy všech fondů, ze kterých se dá čerpat. Pokud si starosta není jistý se svojí žádostí, měl by se nejdříve obrátit s dotazem na příslušný úřad regionální. „Bohužel vytvořit zjednodušený návod postupu pro podání žádosti o podporu opravdu nelze. Z tohoto hlediska je vhodnější obrátit se rovnou na pracovníky regionální rady,“ řekla Deníku Steinová.


Většina ROP nabízí starostům peníze teprve od prosince 2007, takže do dnešních dnů se podařilo vyčerpat jen necelou třetinu všech peněz, které v nich jsou. Finančních možností, jak „zadarmo“ zlepšit podmínky pro život v obci či městě, je tak stále dost.