„Průměrná mzda se zvýšila o 1481 korun proti stejnému období roku 2006. Spotřebitelské ceny se za první čtvrtletí letošního roku v porovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšily o 1,5 procenta, reálná mzda vzrostla o 6,2 procenta, což je nejvíce od 1. čtvrtletí 2004,“ řekla Hedvika Fialová z Českého statistického úřadu.

Průměrná mzda poklesla v odvětví rybolov a chov ryb. Nízký relativní růst mezd byl zaznamenán v resortu zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti a vzdělávání. Naproti tomu nejvyšší růst vykázala branži stavebnictví, zemědělství nebo například těžba nerostných surovin.

V odvětví finančního zprostředkování byla nejvyšší mzda zhruba 3,4 krát vyšší než v rybolovu. Dlouhodobě nejvyšších průměrných mezd dosahuje sektor finančních institucí ( 47 359 korun).

Nejnižší mzdy (13 172 korun) byly zjištěny v sektoru domácností. Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla v Pardubickém kraji na 17 200 korun u fyzické osoby. U plně zaměstnaných 17 735 korun. Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický dostal výší mzdy u fyzických osob na dvanáctou příčku. Nižší mzdy zaznamenal Karlovarský a Olomoucký kraj.