Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Nezaměstnaných na Náchodsku je méně!

Náchod - Příznivý vývoj v souvislosti s nezaměstnaností v náchodském okrese pokračuje. Ke konci února došlo totiž k jejímu snížení a v současné době je bez práce 2429 osob, což je o 170 méně než koncem ledna a o 933 osob méně než ve stejném období minulého roku. Nynější míra nezaměstnanosti činí 4,1 procenta.

18.3.2008
SDÍLEJ:

Na Broumovsku příliš pracovních příležitostí není. Výjimku tvoří podnik Veba . Foto: Jiří Špreňar

Okres Náchod se zařadil na 15. místo v republice na třetí příčku v kraji s nejnižší mírou nezaměstnanosti. „Je zřejmé, že ve vývoji nezaměstnanosti pokračuje v letošním roce opět příznivý trend z minulého roku, kdy míra nezaměstnanosti v okrese Náchod vykazovala výrazně nižší hodnoty než v roce 2006,“ pochvaluje si Michal pejskar, ředitel Úřadu práce .


Z deseti spádových oblastí okresu je stále nejproblémovější lokalitou z hlediska nezaměstnanosti Broumovsko. Bez práce je zde 6,7 procenta obyvatel. Ani Meziměstsko, rovněž na severu okresu, na tom není o moc lépe, protože je zde 5,7 procenta nezaměstnaných. „V měsíci únoru došlo ke snížení míry nezaměstnanosti oproti předchozímu měsíci ve všech spádových oblastech kromě Jaroměře, kde míra vzrostla o jednu desetinu procenta,“ uvedl Pejskar.


Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 18 z nich. Naopak relativní snížení zaznamenalo 46 obcí. U 14 obcí nedošlo oproti minulému měsíci k žádné změně. Nulovou nezaměstnaností se může pochlubit obec Libchyně.


Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ke konci měsíce února vykázána až na jednu výjimku v obcích na Broumovsku. V Božanově bylo 12,08, v Hynčicích 11,83 a v Šonově 10,67 procenta nezaměstnaných. Mezi tyto obce se vklínily Šestajovice na Jaroměřsku, kde nemělo práci 11,39 procenta obyvatel.
Naopak nejnižší míru vykázaly obce Černčice 0,82, Nový Hrádek 0,87, Velké Petrovice 1,13 a Brzice 1,14 procenta nezaměstnaných.


Na jedno volné pracovní místo v současnosti připadá v okrese 2,6 uchazeče o zaměstnání, což je hodnota shodná s předchozím měsícem. V regionu Broumovsko je to 8,1 uchazeče o zaměstnání. Zde došlo oproti minulému období ke snížení o tři desetiny uchazeče. Hodnota za celou ČR činí 2,4 uchazeče na jedno volné místo.

Vývoj evidované nezaměstnanosti za měsíc únor 2008 v okrese Náchod

Podle informace Ing. Michala Pejskara, ředitele Úřadu práce v Náchodě došlo v únoru 2008 v okrese Náchod k poklesu nezaměstnanosti. Podle údajů statistického zpravodaje MPSV ČR se okres Náchod ve srovnání 77 úřadů práce zařadil v míře nezaměstnanosti na 15. místo v rámci ČR. V kraji je v míře nezaměstnanosti okres Náchod na 3. místě.


V průběhu února 2008 došlo v okrese Náchod oproti předchozímu měsíci ke snížení počtu dosažitelných nezaměstnaných o 170, z 2599 na 2429, což představuje snížení o 6,5%. Celkový počet dosažitelných nezaměstnaných k 28.2. předchozího roku činil 3425.


Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla k 29.2. 2008 v okrese Náchod hodnoty 4,1% - meziměsíční snížení o 0,3 procentního bodu. K 28.2. roku předchozího dosáhla míra nezaměstnanosti hodnoty 5,7%.


Během měsíce února poklesl počet nově přihlášených osob na úřad práce na 396 - oproti předchozímu měsíci, kdy byl tento počet ještě podstatně vyšší, celkem 680. Absolventů škol se v únoru zaevidovalo 45. Z důvodu ukončení samostatné výdělečné činnosti v únoru zahájilo evidenci celkem 22 (v lednu 82) uchazečů. Nejpočetnější skupinu nově příchozích tvořili kvalifikovaní dělníci a řemeslníci – převážně kovodělníci a strojírenští dělníci a dělníci hlavní stavební výroby a dokončovacích stavebních prací. Uchazečů propuštěných zaměstnavatelem z organizačních důvodů se zaevidovalo 15.


Vyřazeno bylo celkem 534 uchazečů. Z nich 358 bylo umístěno do nového zaměstnání. Nejpočetnější skupinu tvořili pracovníci v kvalifikovaných dělnických profesích, hlavně strojírenských a kovoobráběčských a techničtí, odborní a administrativní pracovníci. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 68 osob, zbývajících 108 z jiných důvodů (např. nástup na mateřskou dovolenou, odchod do důchodu, stěhování apod.).
Na pracovní místa dotovaná z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti bylo během února 2008 úřadem práce umístěno celkem 19 uchazečů o zaměstnání s příspěvky z prostředků státního rozpočtu, od počátku roku celkem 45 uchazečů.


Z předchozích údajů je zřejmé, že ve vývoji nezaměstnanosti pokračuje v letošním roce opět příznivý trend z roku 2007, kdy míra nezaměstnanosti v okrese Náchod vykazovala výrazně nižší hodnoty než v roce 2006.


Na podporu zvyšování zaměstnanosti pomocí příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti ze státního rozpočtu zpracoval Úřad práce v Náchodě na rok 2008 programy, které jsou zveřejněny na internetových stránkách úřadu práce.


Úřad práce v Náchodě se připojil k realizaci mimořádného celorepublikového projektu, který rozšiřuje možnosti nabídky pro nezaměstnané formou „veřejně prospěšných prací“. Projekt se realizuje z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí a je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Návazně na interní kritéria a cíle v rozvoji zaměstnanosti okresu Náchod je možno přispět na jedno vytvořené pracovní místo 10.800,- Kč/měsíc na nekvalifikované nebo málo kvalifikované práce a do výše 13.500,- Kč/měsíc při vykonávání kvalifikovanějších prací nebo organizování práce dalších uchazečů umístěných na VPP. Některé obce z okresu Náchod mají velký zájem o účast v projektu a již podaly žádosti na vytvoření pracovních míst. Předpokládáme, že tato mimořádná příležitost bude využita v rámci okresu v široké míře.


Z deseti spádových oblastí okresu (interní členění ÚP) nejproblémovější oblastí z hlediska míry nezaměstnanosti je dlouhodobě oblast Broumov. K 29.2.2008 zde míra nezaměstnanosti činila 6,7% (o 2,6% vyšší než celookresní údaj a o 0,8% vyšší než celorepublikový údaj). Oblastí s druhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti 5,7% je oblast Meziměstí. V měsíci únoru došlo ke snížení míry nezaměstnanosti oproti předchozímu měsíci ve všech spádových oblastech kromě Jaroměře, kde míra nezaměstnanosti vzrostla o 0,1 procentního bodu.


Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 18 z nich. Naopak relativní snížení nezaměstnanosti zaznamenalo 46 obcí. U 14 obcí nedošlo oproti minulému měsíci k pohybu. Nulové nezaměstnanosti za sledované období dosáhla obec Libchyně.
Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ke konci měsíce února vykázána v Božanově 12,08% (18 nezaměstnaných), v Hynčicích 11,83% (11 nezaměstnaných), v Šestajovicích 11,39% (9 nezaměstnaných) a v Šonově 10,67% (16 nezaměstnaných). Kromě Šestajovic se jednalo o obce mikroregionu Broumovsko.


Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti vykázaly obce Černčice 0,82% (2 nezaměstnaní), Nový Hrádek 0,87% (3 nezaměstnaní), Velké Petrovice 1,13% (2 nezaměstnaní) a Brzice 1,14% (1 nezaměstnaný).


Počet osob s nárokem na podporu v nezaměstnanosti se ve srovnání s minulým obdobím snížil o 45, jejich podíl ze všech osob vedených v evidenci se však zvýšil. Nárok na výplatu příspěvku mělo 1302 uchazečů o zaměstnání, to je 48,5% všech osob vedených v evidenci (zvýšení o 0,9 procentního bodu).


Ke konci února 2008 registroval úřad práce 1346 žen, které se tak podílely 50,1% na celkovém počtu uchazečů (zvýšení podílu žen o 0,6 procentního bodu oproti měsíci lednu 2008).


Podíl osob se zdravotním postižením z celkového počtu uchazečů v únoru 2008 činil 15,5%, tj. o 0,5 procentní bod více než v lednu 2008. Absolutní počet 417 je však o 7 osob nižší než v předchozím měsíci.


Počet registrovaných absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých po ukončení základní školy se ke konci měsíce zvýšil na 212; ke konci předchozího měsíce jich bylo registrováno 208. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,9% (zvýšení o 0,5 procentního bodu oproti předchozímu měsíci).


Dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou v evidenci úřadu práce více než 12 měsíců, bylo k 29.2. 2008 registrováno celkem 501 (18,6% ze všech uchazečů), tj. pokles oproti stavu k 31. 1. 2008 o 41 uchazečů.


Z hlediska vzdělanostní struktury byl nejvyšší podíl vyučených uchazečů o zaměstnání 1043 (38,8%) a dále uchazečů se základním vzděláním 907 (33,8%). Vysokoškolsky vzdělaných uchazečů bylo celkem 76 (2,8%). Z hlediska struktury podle zaměstnání činila opět nejvyšší podíl z celkového počtu evidovaných uchazečů kategorie pomocných a nekvalifikovaných pracovníků 1018 (37,9%), dále se jednalo o řemeslníky a kvalifikované výrobce včetně obsluhy strojů a zařízení 595 (22,1%), další početnou skupinou byli techničtí a administrativní pracovníci 490 (18,2%) a provozní pracovníci ve službách a obchodě 344 (12,8%).


Počet evidovaných volných pracovních míst zaznamenal k 29.2. 2008 hodnotu 1053. Oproti stejnému datu roku 2007 se jedná o 163 volných pracovních míst více.


Z celkového počtu bylo určeno 307 pracovních míst pro absolventy a 52 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Z porovnání počtu absolventských míst s evidovanými absolventy škol (151) vyplývá, že na každého absolventa školy připadají v současnosti v okrese Náchod 2,0 nahlášená volná pracovní místa (0,5 absolventa na 1 pracovní místo). V počtu uchazečů se zdravotním postižením na jedno volné místo pro osoby se zdravotním postižením je hodnota 8,0 vykazovaná okresem Náchod 14. nejnižší v rámci republiky (hodnota za celou ČR 14,6) a zcela nejnižší v rámci kraje.


Z 1053 evidovaných volných pracovních míst byly v únoru nejpočetněji zastoupeny textilní profese švadlena/šička 168 (16,0%), dále profese z oblasti strojírenské jako soustružník, frézař, konstruktér strojní, mechanik + seřizovač, kovodělník – obráběč kovů, nástrojař, strojní zámečník 167 (15,9%), a dále pak profese z oblasti služeb, např. kuchař, číšník, servírka, prodavač + pokladní 113 (10,7%).


Na jedno volné místo v současnosti připadá v okrese Náchod 2,6 uchazeče o zaměstnání, což je hodnota shodná s předchozím měsícem. V regionu Broumovsko je to 8,1 uchazeče o zaměstnání. Zde došlo oproti minulému období ke snížení o 0,3 uchazeče. (Hodnota za celou ČR činí 2,4 uchazeče na jedno volné místo.)


Situaci na trhu práce v určitých oblastech a odvětvích pomáhá řešit zaměstnávání občanů ze zahraničí. Počet aktuálních platných povolení k zaměstnání cizinců (mimo EU) v okrese k 29.2. 2008 činil 470, ke stejnému datu bylo podáno 1344 informací o zaměstnání občanů států EU a Švýcarska a 67 informací o občanech třetích zemí, tj. celkem 1881 zaměstnaných občanů ze zahraničí.


S hodnotou míry nezaměstnanosti 4,1% se okres Náchod řadí ve sledovaném období na 3. místo v kraji, v České republice na 15. místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti (77 okresů – hodnota za celou ČR 5,9%).


Další statistické údaje jsou k dispozici na adrese:
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes

V Náchodě dne 10. 3. 2008.
Zpracovala: Ing. Hana Sedloňová, Jitka Součková
Úřad práce v Náchodě, oddělení trhu práce

Autor: Hynek Šnajdar

18.3.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Ilustrační foto.

Zaměstnavatel neposílal srážky ze mzdy insolvenčnímu správci

Dopravní nehoda auta pošťáků mezi Děčínem a Hřenskem.

Cena povinného ručení plíživě stoupá. Pojišťovny na něm tratí

Machovu zatím chybí forma i štěstí

Náchodsko - O slunečném víkendu se hrálo o další mistrovské body ve fotbalovém Jopeco Okresním přeboru mužů.

Nevěděli, co se šaty, tak je vrátili

Jaroměř, Josefov - Nečekaného překvapení se po pár týdnech dočkali jak vystavovatelé, tak i majitelka odcizených šatů. Před vchodem do objektu Starého špitálu v Josefově, kde se v době 9. do 11. září konala výstava a z něhož zmizely některé vystavované artefakty (tj. zářivky a plesové šaty), se z ničeho nic jednou ráno objevila igelitka. A uvnitř se skrývaly oboje šaty, které kdosi předtím z výstavy odnesl.

Derby rozhodly jaroměřské vstupy do třetin

Náchodsko - Mizerný start do sezony zažívá nejúspěšnější celek posledních pěti let. Hokejisté Náchoda se v úvodu nového ročníku trápí jak v ofenzivě, tak i v defenzivě, což potvrdili i v nedělním domácím zápase s Třebechovicemi.

Superdebata Deníku: ptejte se Babiše a dalších lídrů

Pokud chcete ještě něco vědět před volbami od kandidujících stran, máte šanci se zeptat právě teď. Deník ji vašim jménem položí už ve čtvrtek 19. října, tedy den před parlamentními volbami, desítce lídrů politických stran při závěrečné předvolební debatě v sídle listu.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení