Jak již název vypovídá, jde o projekt související s turistickým regionem Kladské pomezí. „Ten využívá velkého turistického potenciálu nejen na české, ale také na polské straně příhraniční oblasti,“ řekla nám Markéta Venclová, ředitelka Branky.

Cestovní ruch

Podle ní je hlavním cílem podpora rozvoje cestovního ruchu na obou stranách hranice a počátek navázání spolupráce s polskými partnery v oblasti propagace turistiky. Projekt je složen z několika částí. První a největší je putovní výstava nesoucí stejný název jako celý projekt.

Cyklus výstav

Koncem měsíce dubna byl ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodě slavnostně zahájen cyklus výstav zahrnující velkoformátové fotografie turistických cílů Kladského pomezí doplněné o kresby známého výtvarníka Jaroslava City.
Jeden z panelů se věnuje také přehledu desetileté činnosti náchodské neziskové organizace a společnosti na rozvoj cestovního ruchu Branka. Výstava o Brance se postupně představí během roku 2007 a 2008 nejen v devíti českých, ale také ve dvou polských městech.

Stránky internetu

Další součást projektu Kladské pomezí bez hranic je poznávací cesta pro české a polské pracovníky v cestovním ruchu, novináře a zástupce informačních center během které se čeští zástupci seznámí s turistickými zajímavostmi na polské straně a naopak. „Projekt bude ukončen vydáním tištěného propagačního materiálu. Součástí je i obohacení nynějších internetových stránek www.kladskepomezi.cz o turisticky atraktivní místa na polské straně,“ uvedla Venclová. Celkové náklady projektu dosáhnou 360 tisíc korun z toho 90 tisíc organizace Branka uhradí z vlastních zdrojů. Ukončení celé akce je plánováno v průběhu příštího roku.