Finanční prostředky na realizaci plynou z Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ) z Evropských sociálních fondů (ESF). Všechny kurzy jsou bezplatné a budou probíhat až do příštího roku.


Dalším z programů na vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu, který je realizován ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, je projekt Využití kulturních a přírodních památek pro cestovní ruch. Cílovou skupinou jsou pracovníci z oblasti cestovního ruchu a pracovníci z oblasti péče a využití kulturních a přírodních památek, mezi něž patří podnikatelé, zástupci podnikatelských subjektů, zástupci neziskových organizací a občanských sdružení, pracovníci orgánů a organizací veřejné správy.


Seminář na toto téma se konal až do pátku v Hradci Králové v prostorách hotelu Alessandria. První den byl věnován přednáškám odborných lektorů k dané problematice, druhý den měl charakter diskusního kulatého stolu účastníků. Všechny kurzy v rámci tohoto programu byly zdarma.
S ohledem na účast představitelů různých podnikatelských i nepodnikatelských sfér včetně zástupců orgánů a organizací péče a ochrany o kulturní a přírodní památky, na seminářích zazněla nejen odborná tématika, ale také prezentace vlastních zkušeností účastníků seminářů. Cílem bylo i seznámení účastníků s různými dotačními tituly veřejné správy, využitelnými pro péči, rekonstrukci a obnovu památek v České republice.
V závěru kurzu měli jeho absolventi možnost účastnit se psaní testu a případně získat certifikát.