„Já jsem byl dloho nemocen a nakonec jsem musel opustitt vcelku dobře placené místo. Když je vám třiapadesát jako mně, je ještě kus do důchodu a bez peněz se neobejdete. Ještě jsem na nemocenské, ale mám dost času, takže zkouším hledat práci na vlastní pěst. Přiznám se, že se mi za pár tisícovek pracovat nechce. Po padesátce se odpovídající a dobře placená práce hledá dost těžko. Když ale nebude zbytí, půjdu na Úřad práce a snad budu mít štěstí,“ řekl nám Kerel N. z České Skalice.


Dlohouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou v evidenci Úřadu práce (ÚP) v Náchodě více než 12 měsíců, bylo k 30. dubnu letošního roku registrováno celkem 425. To je 19 procent ze všech uchazečů v evidenci. I mezi těmito uchazeči jsou samozřejmě osoby starší padesáti let.
Vzdělání, praxe, touha učit se novým věcem i v tomto věku, chuť pracovat a mít i trochu toho štěstí, to jsou hlavní předpoklady, jak získat i po padesátce odpovídající zaměstnání.


„Skončila jsem s prací, když byl uzavřen závod Tiba, kde jsem byla dlouhá léta zaměstnaná. Myslíte si, že o vás po padesátce ještě někdo stojí?“ ptá se českoskalická obyvatelka, která si nepřála zveřejnit své jméno ani to, zda je v evidenci Úřadu práce. Jak nám vysvětlila, uměla jen to, co dělalal v Tibě a nyní se už obává učit se něčemu novému.


Volná místa však na ÚP v Náchodě jsou, a to pro trůzné profese. Z 1262 evidovaných volných pracovních míst byly v dubnu nejpočetněji zastoupeny profese švadlena/šička, dělník textilní výroby, dále obory z oblasti strojírenské jako kovodělník, obráběč kovů, soustružník, frézař, nástrojař, mechanik – seřizovač, strojní zámečník, strojírenský technik, konstruktér, projektant a profese z oblasti služeb jako například kuchař, číšník, servírka, prodavač a pokladní. Poměrně početné byly i profese stavební, jako stavební dělník, zedník, zámečník, tesař, stavební technik a projektant. Právě lidé těchto profesí, a to i ti, kteří mají přes padesát mohou využít nabízenou šanci.


Úřad práce v rámci aktivní politiky zaměstanosti nabízí rekvalifikace, zaměstnání na veřejně prospěšných pracech a dotovaná místa. Na pracovní dotovaná místa bylo během dubna umístěno celkem 41 uchazečů o zaměstnání s příspěvky z prostředků státního rozpočtu, od počátku roku celkem 119 uchazečů.


„Zdroje aktivní politiky budou od letošního roku výrazně posíleny o prostředky z Evropského sociálního fondu, které budou přednostně využity k realizaci celorepublikových národních projektů. Úřad práce v Náchodě je již zapojen v celorepublikovém národním projektu Veřejně prospěšné práce I, který pro obce a neziskové organizace značně zvýšil možnosti v počtu dotovaných pracovních míst pro letošní rok,“ uvedl ředitel ÚP Michal Pejskar.
ÚP bude v průběhu roku zapojen také do projektu Společensky účelná pracovní místa, který bude hrazen z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a umožní umístění uchazečů z evidence úřadu práce k zaměstnavatelům s příspěvkem na mzdové náklady včetně pojištění.
Od počátku letošního roku bylo 73 uchazečů o práci, kteří měli více než padesát let. Po úspěšné rekvalifikaci bylo vyřazeno dvaadvacet osob.
Zájemcům o zaměstnání v hledání možností uplatnění po padesátce poradí pracovníci Úřadu práce v Náchodě.