Předkládáme vám proto několik povinností, které soutěží o titul Absurdita roku 2007. Jednou z nich jsou cizinci na služební cestě. Tato povinnost vychází ze zákona o zaměstnanosti. V případě, že podnikatel zaměstnává pracovníka, který není občanem ČR, musí oznámit úřadu práce, že tento zaměstnanec odjel na pracovní cestu, pokud tato cesta trvá v rozsahu sedmi až třiceti kalendářních dnů.

Pracovní cesty

Podnikatelé si ušetří jeden papír, pokud cizince vyšlou na pracovní cestu na méně než týden nebo rovnou na více než měsíc. Další podivnou povinností je oznámení úřadu práce, že se uvolnilo pracovní místo. Podnikatel tuto skutečnost musí oznámit do deseti dnů včetně charakteristiky volného místa.


Další povinnost vychází ze zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Poplatník překládá správci daně z převodu nemovitosti daňové přiznání, ověřenou kopii listiny, která je titulem pro změnu vlastnického práva a také znalecký posudek o ceně nemovitosti.