Mezi činnosti PKB patří pořádání diskuzních setkání, odborných seminářů a dalších vzdělávacích akcí, provozuje publikační a vydavatelskou činnost a připravuje a realizuje technické analýzy, studie a projekty nebo na nich spolupracuje se subjekty, které mají podobné cíle.

V roce 2005 byl PKB podpořen projekt na podporu vzdělávání středního managementu podniků z prostředků ESF. Projekt se realizoval během 12 měsíců, kdy proběhly tři vzdělávací kurzy a proškoleno bylo 45 účastníků. Vzdělávací moduly byly přímo ušity na míru zaměstnancům podniků, kterým chyběla potřebná kvalifikace, a kteří díky realizaci tohoto projektu získali odborné znalosti, potřebné pro vyrovnání se s profesními, strukturálními a technologickými změnami a zajistí tak rozvoj konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů na Broumovsku.

V roce 2009 byl PKB podpořen s dalším projektem a to na podporu motivace žáků základních škol pro volbu budoucího povolání. Projekt je zaměřen na žáky 6. – 9. tříd, kde svými aktivitami doplňuje vyučovací předmět druhého stupně základních škol „Člověk a svět práce“ o poznatky a zkušenosti z pracovního prostředí převážně výrobních podniků, přibližuje žákům podmínky výkonu práce různých oborů a profesí a seznamuje je s požadavky kladenými na zaměstnance. Přináší jim informace o situaci na trhu práce a možnostech uplatnění v různých oborech a povoláních. Umožňuje tak žákům uvědomit si důležitost přípravy a závažnost výběru budoucího povolání.

K dalším aktivitám PKB patří vydavatelská činnost. V roce 2007 vydal výpravnou publikaci s názvem Kraj mého života – Broumovska se záběry Horsta Bauera. Letos k této knize přibude další publikace se záběry stejného autora s názvem Horst Bauer – Fotograf – Jak jsem vnímal svět. Nesmíme opomenout též každoročně vydávaný autorský nástěnný kalendář.

Členové Podnikatelského klubu Broumovska na svých pravidelných jednáních diskutují budoucnost regionu a koncepčně ve většině podporují Agenturu pro rozvoj Broumovska, hybatele rozvoje a spolupráce v regionu.


Pavlína Malá