To je zhruba stejný objem jako v loňském roce. S dotace se mohou těšit také v této obci u Náchoda. Tam totiž stojí památka na prusko – rakouskou válku v roce 1866. Pomník 4. a 6. kyrysnického pluku se tedy dočká zrestaurování.

Zájem o granty

Půlmilionový příspěvek od kraje získala například oprava vitráží v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové, 300 tisíc korun přispěje kraj na opravu kostela Maří Magdalény v Jeřicích, 200 tisíc korun půjde také na opravu Valdické brány v Jičíně. O peníze z grantu, které kraj koncem loňského roku vypsal, se letos přihlásilo celkem 187 žadatelů.
„Předpokládám, že stejně jako v loňském roce vynaloží i letos kraj na obnovu památek necelých 16 milionů korun. Zatím se rozdělilo přes 14 milionů korun. Do peněz vložených na opravy památek by bylo letos možné započítat i podíl - minimálně 20 procent nákladů - na rekonstrukci bývalého pivovaru v Hradci Králové, jehož součástí jsou i památkové objekty. Ten činí přibližně 100 milionů korun,“ řekl Zdeněk Kraus, radní zodpovědný za památkovou péči, kulturu a školství.

Hledání cest

Ještě na počátku roku počítal kraj s možností čerpání finančních prostředků prostřednictvím strukturálních fondů EU a přizpůsobil tomu i způsob hodnocení žádostí a rozpočet kraje. „Letos jsme na možné kofinancování měli připraveno necelých osm milionů korun. Všechny peníze jsme však kvůli zpoždění evropských fondů rozdělili mezi žádosti na opravy památek tradičním způsobem prostřednictvím grantů. Do příštího roku chceme dál hledat cesty, jak zavést tok peněz z Unie také na opravy památek v našem kraji,“ dodal radní Zdeněk Kraus. Vedle zmíněných oprav uspěly také žádosti o příspěvek na opravu kostela svatého Václava ve Staré Vodě, rekonstrukci oranžérie v areálu zámku v Chlumci nad Cidlinou či restaurování pomníku ve zmíněném Vysokově. O návrhu, který již schválila rada kraje, ještě budou jednat krajští zastupitelé.

Dotační tituly

Dotační titul Královéhradeckého kraje zaměřený na obnovu kulturních památek nahrazuje dřívější státní příspěvky, které byly a jsou majitelům památek poskytovány výhradně na úhradu zvýšených nákladů spojených s obnovou objektů. Tyto vyšší náklady jsou zpravidla vynuceny stanovisky orgánů státní památkové péče. Jedná se tedy o kompenzaci za omezování vlastnických práv majitele státem.
Královéhradecký kraj uvolnil od roku 2003 do roku 2006 na granty pro obnovu památek na svém území celkem 104 milionů korun. V letech 2003 – 2006 poskytlo ministerstvo kultury České republiky na obnovu kulturních památek v Královéhradeckém kraji v rámci dvou specializovaných programů celkem 170 milionů korun.