Společný projekt Nadace Partnerství a střediska ekologické výchovy Sever slouží vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do péče o životní prostředí a veřejných prostor v obcích. Hlavní úlohu přitom hrají právě školy a jejich žáci.

Z náměstí do parku

Mezi podpořenými projekty byly záměry dlouhodobých účastníků programu i naprostých nováčků. Základní škola v Machově na letošní rok připravila ambiciózní projekt Z náměstí do parku. Machovští tak díky své škole v příštím roce získají nově upravené veřejné prostranství pro trávení volného času. Žáci a učitelé v Kocbeřích se zase protentokrát zaměřili na recyklaci odpadů. Místní občané se dozvědí nejen jak recyklovat, ale získají i nové kontejnery na tříděný odpad.

Projekty také v cizině

Škola pro udržitelný život prohlubuje spolupráci mezi učiteli, žáky, obcí a místními obyvateli. Úlohu iniciátora přitom hraje právě škola a její žáci. „Program je prozatím omezen na Královéhradecký a Pardubický kraj. Připravujeme ale jeho rozšíření i do dalších krajů. Obdobný projekt probíhá i v příhraniční oblasti Polska a ve Velké Británii. Program tak nabízí možnosti vzájemné výměny zkušeností a společně pořádaných seminářů i na mezinárodní úrovni,“ uvedl Michal Veselý z Nadace Partnerství. Právě takový seminář, na kterém se setkají čeští a polští účastníci programu, se koná 24. a 25. května v Hradci Králové. V jeho průběhu se hosté pojedou podívat na nejzajímavější realizované projekty v regionu.


Účast na úvodním semináři přislíbili rovněž zástupci Ministerstva životního prostředí české republiky i Královéhradeckého kraje.