Injekce dostupné vakcíny proti chřipce nezajišťují ochranu proti infekci virem H5N1. Účinná prevence však může být přesto poměrně jednoduchá, protože tyto viry vykazují nízkou rezistenci vůči dezinfekčním látkám. Důkladné mytí rukou je relativně efektivní ochranou, dnešní prostředky jsou však již mnohem účinnější a představují ochranu skutečně spolehlivou. To platí jak o klasické dezinfekci, tak o účinnějších formách ochrany proti nákazám, které jsou využívány například v nemocnicích. „Mezi ně patří i sterilizační přístroje, nebo jednorázové pomůcky,“ říká Ing. Tomáš Vican, MBA, prezident asociace CzechMed. Podle Vicana však přenosu ptačí chřipky mohou zabránit také prostředky, které jsou běžně dostupné v lékárnách. „Dobrou ochranu poskytují například jednorázové gumové rukavice nebo roušky. Jejich používání doporučujeme všem, kdo jsou ve styku s drůbeží poblíž ohnisek nákazy,“ dodal Vican.


Členské firmy asociace CzechMed průběžně sledují aktuální potřeby a problémy zdravotnické sféry a každoročně investují do vývoje nových, inovativních prostředků určených k eliminaci rizika infekce či nákazy. Ve spolupráci s hygieniky nyní připravily šest jednoduchých preventivních opatření, jejichž cílem je snížit riziko přenosu viru ptačí chřipky na člověka.


1. Vyhýbat se riziku
Manipulaci s uhynulými kusy ptáků v rizikových oblastech přenechejte odborníkům. Zejména nálezy většího množství mrtvých ptáků hlaste veterinářům nebo hasičům. Likvidovat ptáky vlastními silami je zbytečné riziko.


2. Co nejméně kontaktu s drůbeží
Vyhněte se těsnému kontaktu s drůbeží. Přenos ptačí chřipky na člověka byl zaviněn velmi těsným kontaktem s ptáky. Pokud se musíte pohybovat mezi ptáky, zvažte riziko a případně použijte ochrannou roušku na ústa a nos. Roušku vždy použijte jen jednou.


3. Použití adekvátních zdravotnických prostředků
Pokud do kontaktu s postiženým ptactvem přece jen přijdete, použití adekvátních zdravotnických prostředků jako jsou roušky, rukavice nebo ochranný oděv je v našich podmínkách nezbytné. Při jejich používání vždy dodržujte zásady bezpečného nasazování, svlékání a dekontaminace. Jak tyto prostředky správně používat by vám měl poradit každý lékárník.


4. Potraviny vždy tepelně upravujte
Dobrá tepelná úprava masa virus ptačí chřipky zničí. K žádným účelům nepoužívejte syrovou krev nebo syrové maso zvířat pocházejících z rizikových oblastí.


5. Dezinfekce rukou
Ruce je třeba dezinfikovat pomocí dezinfekčních prostředků s prokázanou virucidní účinností (s tím, jaký prostředek zvolit, vám může poradit lékárník), a to po styku s kontaminovanými předměty. Účinnou ochranou rukou mohou být i kvalitní rukavice, které dostanete v lékárně či výdejně zdravotnických prostředků. Ani po jejich použití byste ale mytí rukou neměli zanedbat.


6. Dezinfekce povrchů
Povrchy, které přicházejí do kontaktu s viry ptačí chřipky, otírejte každý den dezinfekčním prostředkem s virucidní účinností.
Co je ptačí chřipka a jak se přenáší na člověka?


Viry chřipky, které se „normálně“ vyskytují mezi lidmi, jsou buď viry typu A, podtypu H1N1 či H3N2, nebo viry chřipky B. Virus ptačí chřipky je virus chřipky A podtypu H5N1. Již v roce 1997 byl učiněn objev, že intenzívní kontakt s nemocnými zvířaty může vést k přenosu virů ptačí chřipky také na člověka. Virus se koncentruje především ve výkalech infikované drůbeže.


Ptačí chřipka se na člověka přenáší především vdechnutím kontaminovaných částic a kontaktem se zvířaty v kombinaci s nedostatečnou hygienou rukou. K prvním příznakům dochází dva až pět dní po infekci − někdy však až po 14 dnech. Typické jsou těžké chřipkové příznaky, jako je vysoká horečka, kašel, dušnost a bolesti v krku. Přibližně v polovině případů dochází také k průjmům. Zhruba u 50 procent všech případů došlo u osob infikovaných ptačí chřipkou k úmrtí vlivem této choroby.


Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed je zájmové sdružení právnických osob. Byla založena v roce 1998 s cílem přispět prostřednictvím produkce svých členů ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice, zvýšit informovanost o zdravotnických prostředcích u odborné i laické veřejnosti a svoji iniciativou hledat řešení aktuálních otázek v dané oblasti. V současné době má 30 členů. Je členem skupiny EUCOMED.


Členské firmy asociace CzechMed průběžně sledují aktuální potřeby a problémy zdravotnické sféry a každoročně investují do vývoje nových, inovativních zdravotnických prostředků, i těch, které jsou určeny k eliminaci rizika infekce.