Finanční půjčky do 5 000 korun patří mezi nejaktivněji nabízené produkty řady úvěrových společností. Ačkoliv se nejedná o příliš vysokou částku, představují právě tyto půjčky pro spotřebitele značné riziko.

Hlavním důvodem je neaplikovatelnost zákona o spotřebitelském úvěru, což způsobuje, že dlužníci malých půjček jsou nedostatečně chráněni.

V důsledku toho, nemají zadlužené osoby mj. možnost odstoupit od smlouvy, aniž by neplatily sankce.

Volnější pravidla se na úvěrové společnosti vztahují také v případě propagace úvěrů do 5 000 korun. Právě díky dané neaplikovatelnosti zákona o spotřebitelském úvěru, nemusí tyto společnosti v reklamě uvádět náležitosti v něm uvedené, v čemž je pro spotřebitele skryto další riziko.

Mezi informace, které nemusí být uváděny, patří mj. roční procentuální sazba nákladů (RPSN), výpůjční úroková sazba, celková výše spotřebitelského úvěru či doba trvání spotřebitelského úvěru.

„Pokud člověk tedy správně neodhadne svoji situaci a dostane se do dluhů, je nutné okamžitě kontaktovat věřitele a domluvit se na bližších podmínkách splacení dluhu ve splátkách přizpůsobených finančním možnostem zadlužené osoby. Důležité je nevyhýbat se kontaktu se správcem pohledávky. Ukážeme tím věřiteli, že máme zájem spolupracovat a vyřešit společně naše finanční problémy," uvádí Veronika Kuřinová ze společnosti KRUK.   (bn)