Třídění odpadu již v České republice patří k dobrému vychování. Podle posledních údajů aktivně třídí 72 % populace ČR, což znamená 15% nárůst za posledních 10 let. Zároveň se neustále zvyšuje počet kontejnerů na tříděný odpad. O efektivní celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využití obalových odpadů se stará nezisková Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. V současnosti je díky tomu v celé zemi rozmístěno více než 253 000 barevných kontejrů. Průměrná vzdálenost k nim se tak zkrátila na 99 m a třídění odpadů je pro obyvatele České republiky stále pohodlnější. Za jeden rok se podařilo zrecyklovat a znovu využít 75 % celkové produkce obalů, což řadí Českou republiku mezi evropskou špičku.

Co se vytříděnými odpady děje?

Vytříděné odpady z barevných kontejnerů odváží svozové firmy na dotřiďovací linky, kde se dotřiďují a upravují na druhotnou surovinu pro další zpracování. Na těchto dotřiďovacích linkách jsou odpady dále tříděny na různé druhy, podle jejich materiálového složení nebo podle potřeb a technologií konečných zpracovatelů. Například dovezený papír z modrých kontejnerů se dále roztřídí na noviny, časopisy, kartony, lepenku a další druhy. Plasty ze žlutých kontejnerů se třídí na barevné a čiré PET láhve, fólie podle barev, duté obaly od kosmetiky a podobně. Takto roztříděné odpady, zbavené nežádoucích příměsí, se lisují do balíků a jsou odváženy ke konečným zpracovatelům k recyklaci. Z odpadů se pak pomocí tohoto procesu vyrábí buď úplně nové výrobky, nebo se přidávají k dalším surovinám pro výrobu nových předmětů.

Využití vytříděných odpadů

Z vytříděných PET lahví se dnes vyrábějí nové PET lahve, vlákno pro výrobu textílií využívaných například v oděvním a automobilovém průmyslu. Vytříděné folie a sáčky jsou zpět regranulovány na primární materiál a jsou využity pro výrobu pytlů např. i do odpadkových košů. Ze směsných plastů se vyrábějí např. obrubníky, protihlukové stěny kolem rychlostních silnic a dálnic, přepravní palety, plotové plaňky či zatravňovací dlažba. Papír se nejčastěji recykluje v papírnách na nový papír. Tímto způsobem může být použitý až sedmkrát. Další možností jeho recyklace je výroba tepelných izolací nebo příměsí do stavebních hmot.

Nápojové kartony tj. krabice od mléčných výrobků, džusů, vína apod. je možno využít dvojím způsobem. V papírnách, kde se využije papírová část pro výrobu papíru. Mimo nového papíru lze  z něj vyrábí i lisované a izolační desky, které se používají ve stavebnictví jako alternativa sádrokartonových desek nebo při výstavbě montovaných rodinných domů. Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – lahve na minerálky, alkohol a pivo, zavařovací sklenice a různé skleněné výrobky. Sklo se také používá jako přísada do speciálních druhů betonů, brusných hmot, tepelných izolací a podobně.