V rámci cílených regionálních programů bylo dále od začátku roku umístěno 59 uchazečů.

 

Prospěšné práce„Počet uchazečů umísťovaných zejména v prvním pololetí letošního roku na pracovní místa veřejně prospěšných – sezónních prací byl do značné míry ovlivněn přidělenými finančními prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti. Kvůli „zmrazení“ rezervních fondů byly počátkem roku požadavky zaměstnavatelů kráceny,“ uvedl ředitel ÚP Michal Pejskar. Vzhledem k požadavkům zaměstnavatelů a struktuře uchazečů byla podle něj část rozpočtu převedena na veřejně prospěšné práce. „Je předpoklad, že některé akce poradenství a rekvalifikací budou hrazeny z evropských strukturálních fondů, případně též ze zdrojů národních projektů,“ dodal Pejskar. K zajištění kontinuální realizace aktivní politiky byl Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR rozpočet v dubnu navýšen o 1,6 milionu korun. Tyto prostředky budou použity především na realizaci veřejně prospěšných prací a společensky účelná pracovní místa.

 

Zájem o příspěvkyDohody na společensky účelná pracovní místa se uzavírají v průběhu roku zhruba rovnoměrně v závislosti na požadavcích zaměstnavatelů. Vlivem vyšší informovanosti zaměstnavatelů prostřednictvím médií se zájem o tyto formy příspěvků zvyšuje. Zejména ve druhém pololetí však bude jejich rozsah opět limitován finančními zdroji.

 

Kurz: Jaroměřsko

 


Příznivý vývoj nezaměstnanosti rovněž velice úzce souvisí s úspěšností rekvalifikací a poradenstvím zajišťovanými Úřadem práce. Kombinovaný rekvalifikační program pro mladistvé z Broumovska spojený s praxí se osvědčil. Další kurz pro mladistvé se připravuje pro oblast Jaroměřska.