Státní správa – Městský úřad v Náchodě a investor – ŘSD Hradec Králové, ale i majitelé provozovny mají šanci na dohodu a spravedlivé vypořádání. Jsem rád, že nový stavební zákon zavedl do praxe pro vlastníky výhodnější ocenění nejen vykupovaných pozemků a staveb, ale i jiných náhrad. Jsem rád, že jsem se na jeho přípravě a schvalování podílel.


Na vlastní přípravě obchvatu města jsem toho i dost „odpracoval“. Byl jsem na jeho začátku a chci se pokusit přispět i k jeho dokončení. Již před odchodem z funkce starosty města jsem s majiteli provozovny sběrných surovin dohodl řešení přemístění provozovny, zajistil pozemky a vedl mnohá jednání s investorem.


Problém byl od počátku toliko ve výši náhrady a v oprávněných obavách vlastníků o možnosti jejich dalšího podnikání. Záležitost spravedlivé náhrady je doufám vyřešena a tím je odstraněna poslední překážka na cestě k dokončení obchvatu města Česká Skalice. Nejschůdnějším a nejrychlejším řešením je dohoda zúčastněných.


Jak jsem se přesvědčil v rozhovoru s vlastníky provozovny, mají zájem na dohodě a předpokládají, že stejný zájem má i druhá strana.