Seminář je určen ženám, které chtějí sladit profesionální vzhled se svou osobností. Výukový program je postaven na principu tréninku, skupinové diskuse, praktických ukázek, diapozitivů, modelových situací a individuálních poradenství za účasti týmu. Posluchači obdrží všechny potřebné materiály a cvičební texty. Cvičení a konkrétní případové studie mají praktický charakter a jsou zaměřené na každodenní situace. Zvolené metody posilují aktivitu účastníků jejich vzájemnou komunikací. Přednášet bude Jaroslava Vlasáková, která je nezávislou lektorkou a konzultantkou v oblasti vizážistiky a tvorby profesionálního image. Cena semináře je 2490 plus 19 procent DPH. Každý účastník obdrží týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace. Bližší informace o semináři naleznete na emailové adrese info@kursy.cz nebo na adrese www.kurzy.cz.